Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án DES

Được đăng lên bởi Hải Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC

ĐỊNH NGHĨA VIẾT TẮT:
A:
AES
Advanced Encyption Standard
C:

Chuẩn mã hóa nâng cao

Cryptocraphy
Cryptosystem
Symemtric key
Secret key
Sybsttution Cipher

Mật mã
Hệ thống mã hóa
Khóa đối xứng
Khóa bí mật
Mã hóa thay thế

Data Encryption Standard

Chuẩn hóa dữ liệu

Expansion Permutation

Hoán vị mở rộng

Initial Permutation

Hoán vị đầu

Permutation

Mã hóa hoán vị

D:
DES
E:
EP
I:
IP
P:

Lời nói đầu
MỤC TIÊU:
- Đề tài giới thiệu về hệ thống mã hóa và đi sâu nghiên cứu phương pháp mã hóa DES, đưa ra
hướng dẫn cài đặt chươngtrình mã hóa văn bản, file văn bản một cách đơngiản, hiệu quả.

PHẠM VI ĐỀ TÀI:
- Tìm hiểu mã hóa thông tin
- Tìm hiểu hệ mã chuẩn DES
- Cài đặt chương trình mã hóa và giải mã file văn bản sử dụng hệ mã DES

BỐ CỤC ĐỀ TÀI:
Nội dung của đồ án đượctrình bày trong 4 chương
Chương 1: Tổng quan
Giới thiệu tổng quan các khái niệm cơ bản về mật mã học và hệ thống mã hóa, đồng thời giới
thiệu sơ lược về hệ thống mã hóa quy ước và hệ thống mã hóa công cộng.
Chương 2: Một số phương pháp mã hóa quyước
Nội dung chương 2 sẽ giới thiệu chi tiết hơn về hệ thống mã hóa quy ước (hay còn gọi là hệ
thống mã hóa đối xứng). Một số phương pháp mã hóa quy ước kinh điển như phương pháp
dịch chuyển, phương pháp thay thế… và giới thiệu qua mã hóa theo khối DES.
Chương 3: Mật mã hóa DES
Chương này em giới thiệu chi tiết về đặc điểm cũng như thuật toán của phương pháp mã hóa
DES
Chương 4: Mô phỏng và kết quả
Nội dung chương IV sẽ phân tích chức năng của bài toán đặt ra,quá trình kiểm thử, kết quả
của chương trình Demo.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. MẬT MÃ HỌC:
Mật mã là ngành khoa học ứng dụng toán học vào việc biến đổi thông tin thành một dạng
khác với mục đích che dấu nội dung, ý nghĩa thông tin cần mã hóa. Đây là một ngành quan
trọng và có nhiều ứng dụng trong đời sống xã hội. Ngày nay, các ứng dụng mã hóa vào bảo
mật thông tin đang được sử dụng ngày càng phổ biến hơn trong các lĩnh vực khác nhau trên
thế giới, từ các lĩnh vực an ninh, quân sự, quốc phòng…, cho đến các lĩnh vực dân sự như
trong thương mại điện tử, ngân hàng…
Cùng với sự phát triển của khoa học máy tính và internet, các nghiên cứu và ứng dụng
của khoa học mật mã ngày càng trở nên đa dạng hơn, mở ra nhiều hướng nghiên cứu chuyên
sâu vào từng lĩnh vực ứng dụng đặc thù với những đặc trưng riêng. Ứng dụng của khoa học
mật mã không chỉ đơn thuần là mã hóa và giải mã thông tin mà còn bao gồm nhiều vấn đề
khác nhau cần được nghiên cứu và giải quyết: chứng thực nguồn gốc nội dung thông tin (kỹ
thuậ...
MỤC LỤC
ĐỊNH NGHĨA VIẾT TẮT:
A:
AES Advanced Encyption Standard Chuẩn mã hóa nâng cao
C:
Cryptocraphy Mật mã
Cryptosystem Hệ thống mã hóa
Symemtric key Khóa đối xứng
Secret key Khóa bí mật
Sybsttution Cipher Mã hóa thay thế
D:
DES Data Encryption Standard Chuẩn hóa dữ liệu
E:
EP Expansion Permutation Hoán vị mở rộng
I:
IP Initial Permutation Hoán vị đầu
P:
Permutation Mã hóa hoán vị
Đồ án DES - Trang 2
Đồ án DES - Người đăng: Hải Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đồ án DES 9 10 922