Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án JaVa

Được đăng lên bởi congbigheads1
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1595 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------o0o------

Đồ án môn: ĐỒ ÁN JAVA
Tên Đề Tài: Chương

Trình Quản Lý Khách Sạn

Giảng viên hướng dẫn

: ThS.

Sinh viên thực hiện

: NGUYỄN VĂN CÔNG

Vũ văn Định

: ĐẶNG HÀO QUANG
: HOÀNG XUÂN DIỆU
: HOÀNG VĂN THỌ
Ngành

: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lớp

: D8-LT-CNTT6

Khóa

: 2013 - 2015
Hà Nội, 15 tháng 04 năm 2014

Đồ Án JaVa

Quản Lý Khách Sạn

Lời mở đầu.
Ngày nay, công nghệ thông tin có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống
kinh tế xã hội đặc biệt nó là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý. Việc đưa
tin học vào trong quản lý kinh doanh là một trong những ứng dụng quan trọng nhất
trong nhiều ứng dụng của cơ sở dữ liệu. Nhờ vào việc tin học hoá mà công việc quản
lý và điều hành doanh nghiệp tỏ ra nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều.
Hiện nay, hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đều đã nhận thức được tầm quan
trọng và tác dụng to lớn của việc áp dụng tin học hoá trong công tác quản lý của mình.
Vì vậy mà nhu cầu xây dựng những phần mềm quản lý của các doanh nghiệp rất lớn.
Hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức dù lớn hay nhỏ đều đang có xu hướng muốn áp
dụng tin học trong công tác quản lý.
Cùng với sự phát triển to lớn đó, song song với việc phát triển về chiều rộng thì
phát triển về chiều sâu cũng được nhiều nhà phát triển quan tâm. Và một vấn đề đặt ra
là Internet đang ngày càng bùng nổ và tiếp cận gẫn gũi với con người nên làm việc
trên Internet là một nhu cầu bức thiết. Vì thế dần dần các hệ thống phân bố hay các mô
hình phân tán được áp dụng triệt để trong việc phát triển phần mềm và trong các ứng
dụng CNTT nói chung để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân cũng như doanh nghiệp
trong đời sống và kinh doanh.
Sau thời gian làm việc, nhóm cũng đã hoàn thành đề tài quản lý khách sạn cho
môn Đồ Án JAVA. Tuy phần mềm cũng còn nhiều điểm hạn chế và sai sót song vẫn
đáp ứng được những yêu cầu đặt ra của đề tài.
Nhóm xin chân thành cảm ơn ThS.

Vũ văn Định (giảng viên bộ môn) đã giúp

đỡ nhóm trong quá trình hoàn thành đề tài.

TP.Hà Nội, tháng4 năm 2014.

Đồ Án JaVa

Quản Lý Khách Sạn

Mục Lục

Đồ Án Lập Trình JaVa

Quản Lý Khách Sạn

Mô tả hệ thống.

I.
1.

Giới thiệu bài toán:
Đối với việc quản lý khách sạn theo phương thức truyền thống hoàn toàn bằng
giấy tờ, việc quản lý đòi hỏi số lượng lớn nhân lực và tiêu tốn rất nhiều thời
gian. Bên cạnh đó việc tính toán của con người không phải bao giờ cũng chính
xác và đáp ứng được kịp thời những thông tin mà người quản lý yêu cầu. Và
hiện nay nhu cầu đ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------o0o------
Đồ án môn: ĐỒ ÁN JAVA
Tên Đề Tài: Chương Trình Quản Lý Khách Sạn
Giảng viên hướng dẫn
: ThS. Vũ văn Định
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN VĂN CÔNG
: ĐẶNG HÀO QUANG
: HOÀNG XUÂN DIỆU
: HOÀNG VĂN THỌ
Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Lớp : D8-LT-CNTT6
Khóa : 2013 - 2015
Hà Nội, 15 tháng 04 năm 2014
Đồ Án JaVa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án JaVa - Người đăng: congbigheads1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đồ Án JaVa 9 10 120