Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN KHÓA SỐ ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi quangcuong92-tnut
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 2 lần
hận xét của giáo viên hướng dẫn
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Thái Nguyên, Ngày Tháng
Giáo Viên hướng dẫn
(Ký ghi rõ họ tên)

1

Năm 20...

Nhận xét của giáo viên chấm
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Thái Nguyên, Ngày Tháng
Giáo Viên hướng dẫn
(Ký ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
Bộ môn: KỸ THUẬT MÁY TÍNH

2

Năm 20...

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

MÔN HỌC
Hệ Thống Nhúng

Nhóm sinh viên: 1. Vũ Đình Thăng
2. Nguyễn Thế Thịnh
3. Lê Văn Thành
Lớp :

K43kđt

Giáo viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Tuấn Linh

Thái Nguyên – 2011

MỞ ĐẦU.................................................................................................................. 5
Chương 1 : Phân Tích Bài Toán...................................................................................... 6
1.1.

Tổng quan về khóa số:................................................................................... 6

1.2.

Nguyên lý cơ bản của khóa số điện tử :..............................................................6

1.3.

Các sản phẩm khóa số trên thị trường...............................................................6

3

1.4.

Các yêu cầu chính của khóa số và tính năng của sản phẩm:...................................8

1.5.

Lựa chọn phần mềm :.................................................
hận xét của giáo viên hướng dẫn
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Thái Nguyên, Ngày Tháng Năm 20...
Giáo Viên hướng dẫn
(Ký ghi rõ họ tên)
1
ĐỒ ÁN KHÓA SỐ ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN KHÓA SỐ ĐIỆN TỬ - Người đăng: quangcuong92-tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐỒ ÁN KHÓA SỐ ĐIỆN TỬ 9 10 379