Ktl-icon-tai-lieu

đồ án mã Reed-Solomon

Được đăng lên bởi utthuy
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1952 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thực hiện kĩ thuật điều chế đa tần rời rạc DMT cho công nghệ đường dây thuê bao số
bất đối xứng ADSL.

Mục lục
Mục lục .................................................................................................................1
Lời nói đầu ............................................................................................................2
Chương I: Tổng quan về công nghệ đường dây thuê bao số xDSL ................4
1. Sự ra đời của đường dây thuê bao số xDSL ................................................4
2. So sánh công nghệ DSL với một số công nghệ truyến dẫn tốc độ cao khác .7
2.1. So sánh DSL với phương pháp truy nhập quang ................................7
2.2. So sánh DSL với Cáp đồng trục...........................................................8
2.3. So sánh DSL với truyền dẫn không dây ..............................................9
2.3.1. Vô tuyến mặt đất ..........................................................................9
2.3.2. Các dịch vụ vệ tinh.......................................................................9
3. Mô hình tổng quát của một hệ thống DSL....................................................10
4. Kết luận .........................................................................................................11
5. Ứng dụng của DSL trên thế giới và tại Việt nam .........................................11
Chương II: Mạch vòng thuê bao và vấn đề nhiễu .............................................14
1. Sự hình thành một mạch vòng thuê bao........................................................14
2. Đôi dây xoắn .................................................................................................15
2.1. Tín hiệu mode chung và tín hiệu vi sai .................................................16
2.2. Cân bằng................................................................................................16
2.3. Cầu rẽ ....................................................................................................16
3. Nhiễu trên mạch vòng thuê bao ....................................................................17
3.1. Xuyên âm ..............................................................................................17
3.1.1. Các loại xuyên âm.......................................................................17
3.1.1.1. Xuyên âm đầu gần (NEXT) .............................................
3.1.1.1.1. NEXT suy giảm và NEXT được khuếch đại .....
3.1.1.1.2. Tự xuyên âm đầu gần (sefl-NEXT...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án mã Reed-Solomon - Người đăng: utthuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
đồ án mã Reed-Solomon 9 10 975