Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án mạng máy tính

Được đăng lên bởi Thịnh Duy Khuất
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN
MÔN MẠNG MÁY TÍNH
CHỦ ĐỀ:Xây dựng và quản trị hệ thống mạng
Lớp:KTPM 1-K8
Nhóm số 2
Giáo viên hướng dẫn:Lê Anh Thắng
Nhóm học sinh thực hiện:
1.
2.
3.

Cao Văn An
Bùi Nam Cao
Vũ Đức Tuấn

Hà Nội,tháng 5 năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN
MÔN MẠNG MÁY TÍNH
CHỦ ĐỀ:Xây dựng và quản trị hệ thống mạng
Lớp:KTPM 1-K8
Nhóm số:21
Giáo viên hướng dẫn:Lê Anh Thắng
Nhóm sinh viên thực hiện:
1.
2.
3.

Cao Văn An
Bùi Nam Cao
Vũ Đức Tuấn

Hà Nội,tháng 5 năm 2015

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, thời đại của nền kinh tế thị trường, thời đại của nền công nghệ thông tin
đang bùng nổ trên toàn thế giới, các công ty,các tập đoàn, các tổ chức mọc lên ngàu
càng nhiều với trình độ, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị ngày càng hi ện đại.Từ hệ
thống quản lý cho đến hệ thống hạch toán và nhiều hệ thống khác nữa đều phải nhờ
vào công cụ máy tính và mạng máy tính,mới giúp con người làm việc và lưu trữ dữ
liệu lâu dài.Nói một cách khác việc sử dụng mạng máy tính không thể thi ếu trong đ ời
sống cũng như trong mọi lĩnh vực. Một mô hình mạng máy tính hoàn hảo sẽ giúp ích
rất nhiều. Vậy làm thế nào để có được một mô hình mạng máy tính hoàn hảo, vừa dễ
vận hành lại vừa dễ lắp đặt hay sửa chữa?Đó là yêu cầu đối với người thi ết kế.

Sau khi được học và tích lũy những kiến thức cơ bản của môn mạng máy tính. Nhóm
chúng em sẽ tìm hiểu và thiết kế mô hình mạng máy tính cho các phòng 603,604,605
của tòa nhà A9.

PHẦN I:THIẾT KẾ PHÒNG MẠNG
I-MỘT SỐ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH.
-Mạng máy tính là một tập hợp của các máy tính độc lập được kết nồi bằng một cấu trúc nào
đó.
-Hai máy tính được gọi là kết nối nếu chúng có thể trao đổi thông tin. Kết nối không cần
phải làdây đồng, cáp quang, sóng ngắn, sóng hồng ngoại và vệ tinh đều có thể sử dụng.
Mạng bao gồm nhiều kích cỡ, hình thức và dạng khác nhau.
-Ưu, nhược điểm của mạng máy tính.
+ Ưu điểm:
Sử dụng chung các công cụ tiện ích
Chia sẻ kho dữ liệu dùngchung
Tăng độ tin cậy của hệ thống
Trao đổi thông điệp hình ảnh một các thuận tiện nhanh chóng
Dùng chung các thiết bị ngoại vi(máy in,fax,modem,...)
Giảm thiểu chi phí và tiết kiệm thời gian đi lại,tăng thời gian làm việc,thu thập dữ liệu
một cách kịp thời
Chuẩn hóa các ứng dụng
+ Nhược điểm:Dễ bị mất mát hay thất lạc thông tin khi truyền hoặc khi thiết lập chế độ bảo
mật không tốt.
II. YÊU CẦU CỦA MẠNG CẦN THIẾT KẾ .
1 . Yêu cầu đặt của mạng thiết kế .
Xây dựng hệ thống...
TR NG Đ I H C CÔNG NGHI P HÀ N IƯỜ
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
BÀI T P L N
MÔN M NG MÁY TÍNH
CH Đ : y d ng và qu n tr h th ng m ng
L p :KTPM 1-K8
Nhóm s 2
Giáo viên h ng d nướ :Lê Anh Th ng
Nhóm h c sinh th c hi n :
1. Cao Văn An
2. Bùi Nam Cao
3. Vũ Đ c Tu n
Hà N i,tháng 5 năm 2015
Đồ án mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án mạng máy tính - Người đăng: Thịnh Duy Khuất
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đồ án mạng máy tính 9 10 213