Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án quản lý các đại lý

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2958 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Lời nói đầu
Ứng dụng tin học trong việc quản lí dường như
không còn xa lạ với các doanh nghiệp, công ty hiện nay.
Lợi ích mà các chương trình phần mềm quản lí đem lại
khiến ta không thể không thừa nhận tính hiệu quả của
nó.
Trong thực tế, các công ty mẹ hay các đại lí lớn
đều muốn có một sự quản lí các công ty con, đại lý con
một cách chính xác, hiệu quả và nhanh chóng. Nắm bắt
được nhu cầu đó, phần mềm quản lí các đại lí được ra
đời nhằm đáp ứng các nhu cầu chung hiện nay.
Và sau đây là bảng báo cáo các tài liệu có liên
quan đến quá trình thiết kế và xây dựng của phần mềm.
Sinh viên thực hiện,
Nguyễn Vũ Anh

Mục lục

Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm

1

Chương 1:......................................................................................4
HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM...............................4
1.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ....................4
Danh sách các yêu cầu............................................................4
Danh sách các biểu mẫu và qui định......................................5
1.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA:....................10
1.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ.....................11
1.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG..................12
1.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH ...........13
1.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT ...................14
1.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN .....................16
1.8 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ...............17
Các yêu cầu công nghệ.............................................................17
2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN
ĐẠI LÝ:...................................................................................19
2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU
XUẤT HÀNG:.........................................................................20
2.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU:
..................................................................................................21
2.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU
THU TIỀN:..............................................................................22
2.5 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO
DOANH SỐ:............................................................................22
2.6 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO
CÔNG NỢ ĐẠI LÝ:................................................................23
2.7 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI
CÁC QUI ĐỊNH:.....................................................................24
Chương 2 : Thiết Kế Dữ Liệu ................
Lời nói đầu
Ứng dụng tin học trong việc quản lí dường như
không còn xa lạ với các doanh nghiệp, công ty hiện nay.
Lợi ích mà các chương trình phần mềm quản lí đem lại
khiến ta không thể không thừa nhận tính hiệu quả của
nó.
Trong thực tế, các công ty mẹ hay các đại lí lớn
đều muốn có một sự quản lí các công ty con, đại lý con
một cách chính xác, hiệu quả và nhanh chóng. Nắm bắt
được nhu cầu đó, phần mềm quản lí các đại lí được ra
đời nhằm đáp ứng các nhu cầu chung hiện nay.
Và sau đây là bảng báo cáo các tài liệu có liên
quan đến quá trình thiết kế và xây dựng của phần mềm.
Sinh viên thực hiện,
Nguyễn Vũ Anh
Mục lục
Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 1
Đồ án quản lý các đại lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án quản lý các đại lý - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đồ án quản lý các đại lý 9 10 987