Ktl-icon-tai-lieu

đồ án quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi lethihangcntt
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 5747 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án tốt nghiệp

Gvhd: Nguyễn Kim Anh

LỜI NÓI ĐẦU
Để quán triệt nguyên tắc " HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ", nhằm tạo điều kiện cho
sinh viên làm quen với thực tế, có được cái nhìn tổng hợp, giúp cho sinh viên chúng em
hạn chế được sự bỡ ngỡ khi ra trường, hàng năm nhà trường tổ chức cho sinh viên đi
thực tập tại các cơ sở theo nội dung ngành nghề đào tạo. Đây là điều kiện thuận lợi giúp
chúng em phát huy được năng lực bản thân cũng như khả năng áp dụng lý thuyết được
trang bị ở trường vào thực tế.
Công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Máy tính điện tử
không còn là phương tiện quý hiếm mà đang ngày một gần gũi với con người.
Đứng trước sự bùng nổ thông tin, các tổ chức và các doanh nghiệp đều tìm mọi
biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hoá các
hoạt động tác nghiệp của đơn vị mình. Mức độ hoàn thiện tuỳ thuộc vào quá trình phân
tích và thiết kế hệ thống.
Từ nhu cầu nêu trên, trong thời gian thực tập tốt nghiệp em đã sử dụng vốn kiến
thức ít ỏi của mình tìm hiểu và phân tích bài toán quản lý khách sạn. Nó chỉ mang tính
chất thử nghiệm để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và làm quen với thực tế.
Đề tài gồm các phần:
Phần I: Tổng quan bài toán
Phần II: Cài đặt hệ thống
Kết luận và Hướng phát triển
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Tuy đã rất cố gắng học hỏi dựa trên kiến thức đã học và thực tế tại khách sạn
nhưng do khả năng và thời gian có hạn nên cuốn báo cáo của em không thể tránh khỏi
những thiếu sót. Em kính mong quý Thầy cô cùng bạn bè thông cảm và góp ý để em
kịp thời lấp kín những lỗ hổng kiến thức và chương trình đạt hiệu quả cao hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Kim Anh đã hết lòng chỉ bảo để em hoàn
thành đồ án này.
Nha Trang, tháng 08 / 2003
Sinh viên thực hiện
Đỗ Thị Liên

Đỗ Thị Liên - Lớp TH40

Trang 1

Đồ án tốt nghiệp

Gvhd: Nguyễn Kim Anh

Phần I

TỔNG QUAN BÀI TOÁN

Đỗ Thị Liên - Lớp TH40

Trang 2

Đồ án tốt nghiệp

Gvhd: Nguyễn Kim Anh

Chương I:
NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN
I. Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán
1. Nhiệm vụ của bài toán
- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức , tình hình hoạt động của Khách sạn Minh Hoàng
- Tìm hiểu nhiệm vụ và qui trình thực hiện công việc tại Khách sạn
- Khảo sát tình hình thực tế của Khách sạn
- Áp dụng các kiến thức về Cơ sở dữ liệu và Phân tích - thiết kế hệ thống thông
tin quản lý để xây dựng chương trình quản lý Khách sạn tự động thực hiện một
số công việc bằng máy tính có thể thay thế một phần công việc cho con người.
2. Mục tiêu của bài toán
Nghiên cứu và...
Đồ án tốt nghiệp Gvhd: Nguyễn Kim Anh
LỜI
NÓI ĐẦU
Để quán triệt nguyên tắc " HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ", nhằm tạo điều kiện cho
sinh viên làm quen với thực tế, có được cái nhìn tổng hợp, giúp cho sinh viên chúng em
hạn chế được sự bỡ ngỡ khi ra trường, hàng năm nhà trường tổ chức cho sinh viên đi
thực tập tại các cơ sở theo nội dung ngành nghề đào tạo. Đây là điều kiện thuận lợi giúp
chúng em phát huy được năng lực bản thân cũng nkhả năng áp dụng thuyết được
trang bị ở trường vào thực tế.
Công nghệ thông tin đã những bước phát triển mạnh mẽ. Máy tính điện tử
không còn là phương tiện quý hiếm mà đang ngày một gần gũi với con người.
Đứng trước sự bùng nổ thông tin, các tổ chức các doanh nghiệp đều tìm mọi
biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hoá các
hoạt động tác nghiệp của đơn vị mình. Mức độ hoàn thiện tuỳ thuộc vào quá trình phân
tích và thiết kế hệ thống.
Từ nhu cầu nêu trên, trong thời gian thực tập tốt nghiệp em đã sử dụng vốn kiến
thức ít ỏi của mình tìm hiểu phân tích bài toán quản khách sạn. chỉ mang tính
chất thử nghiệm để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và làm quen với thực tế.
Đề tài gồm các phần:
Phần I: Tổng quan bài toán
Phần II: Cài đặt hệ thống
Kết luận và Hướng phát triển
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Tuy đã rất cố gắng học hỏi dựa trên kiến thức đã học thực tế tại khách sạn
nhưng do khả năng thời gian hạn nên cuốn o cáo của em không thể tránh khỏi
những thiếu sót. Em kính mong quý Thầy cùng bạn thông cảm góp ý để em
kịp thời lấp kín những lỗ hổng kiến thức và chương trình đạt hiệu quả cao hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Kim Anh đã hết lòng chỉ bảo để em hoàn
thành đồ án này.
Nha Trang, tháng 08 / 2003
Sinh viên thực hiện
Đỗ Thị Liên
Đỗ Thị Liên - Lớp TH40 Trang 1
đồ án quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án quản lý khách sạn - Người đăng: lethihangcntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
đồ án quản lý khách sạn 9 10 447