Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Sem1 ITT

Được đăng lên bởi buithonghaithien-vatlyk33
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

HUE-APTECH COMPUTER EDUCATION CENTER

Đồ án kỹ thuật viên ITT.I7

1

Giới thiệu đề tài
Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Lê Văn Tuấn
Tên nhóm: D&T
Thành viên:
Nguyễn Công Được
Hồ Nam Tuấn
2

Nội dung trình bày
1

Lý do chọn đồ án

2

Quá trình thực hiện

3

Kết quả đạt được sau đồ án

4

Hướng phát triển của đồ án

5

Thuận lợi và khó khăn
3

Lý do chọn đồ án
1
Các thành viên
trong nhóm có
chung sở thích
về thời trang

2
Tiếp cận xu
hướng website
mua bán hàng
hóa trực tuyến

3
Nhằm quảng bá
cho cửa hàng
kính mắt Á Châu

4

Chi tiết quá trình thực hiện
 Giai đoạn 1(07/05/2010 – 12/05/2010):
 Giáo viên phân nhóm và hướng dẫn tìm đề tài phù
hợp
 Phác thảo đề tài, phân chia công việc cho thành
viên trong nhóm

 Giai đoạn 2(12/05/2010 – 28/05/2010):
 Hoàn thành các phần của website: Template, css,
javascript, nội dung…
 Nộp các form miêu tả đề tài và quá trình thực hiện
để giáo viên theo dõi

5

Quá trình thực hiện
Gồm 3 giai đoạn:

giai đoạn 1

giai đoạn 2

giai đoạn 3

07/05 – 12/05

12/05 – 28/05

28/05 – 2/06

6

Chi tiết quá trình thực hiện
 Giai đoạn 2(28/05/2010 – 2/06/2010):
 Hoàn thành và nộp form hoành chỉnh, website để
giáo viên nhận xét, đánh giá, sửa lỗi.
 Hoàn thiện đồ án
 Nộp đồ án cho trung trung tâm

7

Kết quả đạt được sau đồ án
 Xây dựng được một website khá hoàn chỉnh về
lĩnh vực bán hàng trực tuyến
 Có được kinh nghiệm trong cách làm việc theo
nhóm
 Có thêm kinh nghiệm và kiến thức khi xây dựng
và thiết kế website

8

Hướng phát triển của đồ án
 Tiếp tục hoàn thành các phần còn thiếu của
website
 Tiếp tục phát triển website thành web động, sử
dụng cơ sở dữ liệu…để phù hợp với tính năng
mua bán trực tuyến

9

Thuận lợi và khó khăn
 Thuận lợi
 Được sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn
đồ án
 Được sự giúp đỡ của bạn bè trong và ngoài lớp
 Nguồn tài liệu tham khảo phong phú

 Khó khăn
 Kỹ năng đồ họa thấp
 Lần đầu làm website nên còn thiếu sót

10

LOGO

Chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn đã quan tâm chú ý!

11

...
LOGO
Đồ án kỹ thuật viên ITT.I7
HUE-APTECH COMPUTER EDUCATION CENTER
1
Đồ Án Sem1 ITT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Sem1 ITT - Người đăng: buithonghaithien-vatlyk33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đồ Án Sem1 ITT 9 10 367