Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án "Tìm hiểu về mạng không dây cách cấu hình modem adsl và modem wireless"

Được đăng lên bởi tuantandt
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 7909 lần   |   Lượt tải: 59 lần
ĐỒ ÁN 1

GVHD: NGUYỄN ĐÔNG HỒ
LỜI MỞ ĐẦU

Với tốc độ phát triển và không ngừng cải tiến của công nghệ mạng. Mọi
người, từ công nhân cho đến những người chủ, từ sinh viên đến giáo viên, tổ chức
doanh nghiệp cũng như chính phủ, tất cả đều có nhu cầu kết nối mọi lúc, mọi nơi.
Vì vậy, mạng WLAN ra đời để đáp ứng nhu cầu trên.
Mạng WLAN ra đời thực sự là một bước tiến vượt bật của công nghệ
mạng, đây là phương pháp chuyển giao từ điểm này sang điểm khác sử dụng sóng
vô tuyến. Và hiện nay đã phổ biến trên toàn thế giới, mang lại rất nhiều lợi ích
cho người sử dụng, nhất là khả năng di động của nó. Ở một số nước có nền công
nghệ thông tin phát triển, mạng không dây thực sự đi vào cuộc sống. Chỉ cần có
một Laptop, PDA hoặc một thiết bị truy cập không dây bất kỳ, chúng ta có thể
truy cập vào mạng không đây ở bất kỳ nơi đâu, trên cơ quan, trong nhà, trên máy
bay, ở quán Caffe… ở bất kỳ đâu trong phạm vi phủ sóng của WLAN.
Cùng với sự phát triển của công nghệ mạng thì ngày nay có nhiều thiết bị
hỗ trợ cho việc kết nối mạng Internet không thể thiếu đó chính là các loại modem
ADSL và modem Wireless và sau đây là một số cách để cấu hình modem ADSL
và modem Wireless thông dụng.
Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những sai sót trong
đồ án, vì vậy em mong nhận được sự đóng góp của thầy cô để đồ án được hoàn
thiện hơn.

Kiên Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2012
Sinh viên thực hiện: Huỳnh Quốc Tuấn

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

SVTH: HUỲNH QUỐC TUẤN

1

ĐỒ ÁN 1

GVHD: NGUYỄN ĐÔNG HỒ

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................
ĐỒ ÁN 1 GVHD: NGUYỄN ĐÔNG HỒ
LỜI MỞ ĐẦU
Với tốc độ phát triển không ngừng cải tiến của công nghệ mạng. Mọi
người, từ công nhân cho đến những người chủ, từ sinh viên đến giáo viên, tổ chức
doanh nghiệp cũng n chính phủ, tất cả đều có nhu cầu kết nối mọi lúc, mọi nơi.
Vì vậy, mạng WLAN ra đời để đáp ứng nhu cầu trên.
Mạng WLAN ra đời thực sự một bước tiến vượt bật của công nghệ
mạng, đây là phương pháp chuyển giao từ điểm này sang điểm khác sử dụng sóng
tuyến. Và hiện nay đã phổ biến trên toàn thế giới, mang lại rất nhiều lợi ích
cho người sdụng, nhất là khả năng di động của nó.một số nước có nền công
nghệ thông tin phát triển, mạng không dây thực s đi vào cuộc sống. Chỉ cần có
một Laptop, PDA hoặc một thiết bị truy cập không dây bất kỳ, chúng ta có thể
truy cập vào mạng không đâybất kỳ i đâu, trênquan, trong nhà, trên máy
bay, ở quán Caffe… ở bất kỳ đâu trong phạm vi phủ sóng của WLAN.
Cùng với sự phát triển của công nghệ mạng thì ngày nay nhiều thiết bị
hỗ trợ cho việc kết nối mạng Internet không thể thiếu đó chính làc loại modem
ADSL modem Wireless sau đây một số cách để cấu hình modem ADSL
và modem Wireless thông dụng.
Tuy đã nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những sai sót trong
đồ án, vậy em mong nhận đưc sự đóng góp của thầy để đồ án được hoàn
thiện hơn.
Kiên Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2012
Sinh viên thực hiện: Huỳnh Quốc Tuấn
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
SVTH: HUỲNH QUỐC TUẤN
1
Đồ án "Tìm hiểu về mạng không dây cách cấu hình modem adsl và modem wireless" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án "Tìm hiểu về mạng không dây cách cấu hình modem adsl và modem wireless" - Người đăng: tuantandt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đồ án "Tìm hiểu về mạng không dây cách cấu hình modem adsl và modem wireless" 9 10 818