Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi Vô Tâm Vô Tình
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án tốt nghiệp

Trang 1

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Công nghệ thông
tin là một lĩnh vực nhiều ứng dụng thiết thực nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống
và x hội chng ta, đặc biệt nó là công cụ hỗ trợ đắc lực không thể thiếu trong cơng tc
quản lý. Dễ dng thấy rằng cơ sở dữ liệu là một trong ứng dụng quan trọng của công
tác tin học hoá trong quản lý kinh doanh của cc doanh nghiệp. Nhờ vo cơng tc tin
học hố m cơng tc quản lý, điều hành của các doanh nghiệp tỏ ra có hiệu quả, nhanh
chóng, chính xác, lưu trữ gọn, bảo mật cao và dễ dàng. Chính vì lẽ đó mà cơ sở dữ
liệu như là một giải pháp hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát
triển một cách nhanh chóng.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà là một trong những trung tâm khám chữa
bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản lý bằng tin
học vo trong việc quản lý Bệnh nhn của bệnh viện l một nhu cầu tất yếu. Chính vì lý
do ny m em chọn đề tài này. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hệ quản trị cơ sơ
khác nhau. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình quản lý bệnh nhn v nhn vin thực tế của
bệnh viện m em chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là SQL Server 2000 và ngôn
ngữ hỗ trợ cài đặt là Visual Basic 6.0.
Mặc dù, đ cĩ nhiều cố gắng nhưng do thời gian thực tập có hạn nên không thể
tránh khỏi sai lầm và thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp và chỉ bảo của quý thầy
cơ cng bạn đọc.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của
thầy hướng dẫn Nguyễn Hữu Trọng, cng với sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của
kỹ sư Văn Hội (Phịng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện tỉnh Khnh Hồ) đ gip em
hồn thnh đồ án tốt nghiệp này.
Sinh Vin Thực Hiện
Nguyễn Văn Hưng

SVTH: Nguyễn Văn Hưng

Lớp 40TH

Đồ án tốt nghiệp

Trang 2

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ
1. Nội dung đề tài :
Phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện
Khánh Hoà.
Yêu cầu :
TTTN:
- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình CSDL : SQL Server 2000.
- Phân tích tìm hiểu nghiệp vụ quản lý.
- Phân tích và thiết kế chi tiết cho toàn hệ thống .
-

Viết chương trình demo đơn giản .
LVTN:
· Hiện thực chương trình trên mô hình máy đơn sử dụng ngôn ngữ Visual Basic
6.0.

Yêu cầu chung : Đi tìm hiểu thực tế nghiệp vụ quản lý bệnh nhân tại bệnh viện
Khánh Hoà.
2. Các bước tiến hành thực hiện đề tài :
Với nội dung yêu cầu đã trình bày ở trên, quá trình thực hiện đề tài được tiến
hành qua các bước như sau :
+ Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình CSDL : SQL Server 2000.
+ Tìm hiểu một cách sơ ...
Đồ án tốt nghiệp Trang 1
LỜI NÓI ĐẦU
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Công nghệ thông
tin là một lĩnh vực nhiều ứng dụng thiết thực nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống
và x hội chng ta, đặc biệt nó là công cụ hỗ trợ đắc lực không thể thiếu trong cơng tc
quản lý. Dễ dng thấy rằng cơ sở dữ liệu là một trong ứng dụng quan trọng của công
tác tin học hoá trong quản lý kinh doanh của cc doanh nghiệp. Nhờ vo cơng tc tin
học hố m cơng tc quản lý, điều hành của các doanh nghiệp tỏ ra có hiệu quả, nhanh
chóng, chính xác, lưu trữ gọn, bảo mật cao và dễ dàng. Chính vì lẽ đó mà cơ sở dữ
liệu như là một giải pháp hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát
triển một cách nhanh chóng.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà là một trong những trung tâm khám chữa
bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản lý bằng tin
học vo trong việc quản lý Bệnh nhn của bệnh viện l một nhu cầu tất yếu. Chính vì lý
do ny m em chọn đề tài này. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hệ quản trị cơ sơ
khác nhau. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình quản lý bệnh nhn v nhn vin thực tế của
bệnh viện m em chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là SQL Server 2000 và ngôn
ngữ hỗ trợ cài đặt là Visual Basic 6.0.
Mặc dù, đ cĩ nhiều cố gắng nhưng do thời gian thực tập có hạn nên không thể
tránh khỏi sai lầm và thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp và chỉ bảo của quý thầy
cơ cng bạn đọc.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của
thầy hướng dẫn Nguyễn Hữu Trọng, cng với sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của
kỹ sư Văn Hội (Phịng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện tỉnh Khnh Hồ) đ gip em
hồn thnh đồ án tốt nghiệp này.
Sinh Vin Thực Hiện
Nguyễn Văn Hưng
SVTH: Nguyễn Văn Hưng Lớp 40TH
Đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin - Người đăng: Vô Tâm Vô Tình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin 9 10 865