Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tốt nghiệp kíp ghép nối máy tính

Được đăng lên bởi tranglannga1994
Số trang: 246 trang   |   Lượt xem: 823 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[Type text]
Nguyễn Thị Trang

Khoa Điện Tử Viễn Thông

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy ,cô giáo
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội, bộ môn Điện Tử Máy Tính đã
nhiệt tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm
quí giá trong suốt bốn năm chúng em học đại học.
Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến TS Bồ Quốc Bảo, đã tận
tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu trong suốt quá trình thực hiện
đề tài này.
Xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp điện tử 3-k7, những người
đồng hành trong khóa học và có nhiều ý kiến đóng góp.
Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc!

Hà Nội tháng 01 năm 2016
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Trang

MỞ ĐẦU

[Type text]
Nguyễn Thị Trang

Khoa Điện Tử viễn Thông

Có thể nói, máy tính được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh ,máy
tính hiện nay đều có các thiết bị ngoài thông dụng như: màn hình, bàn
phím ,chuột, máy in.... Tuy nhiên máy tính không chỉ dừng lại với thiết bị
ngoại vi nói trên mà còn có những yêu cầu cao hơn như kết nối với các
máy móc trong công nghiệp. Chính vì vậy nhà sản xuất đã trang bị một
số cách thức để có thể ghép nối với bus của máy tính như: USB, RS232,
COM, BS2, ETHERNET, các khe PCI.... Việc nghiên cứu để mở rộng giao
tiếp của máy tính với các thiết thị ngoại vi đã trở thành môn học chính
thức của rất nhiều ngành học trên các giảng đường đại học.
Sau một thời gian học tập và nghiên cứu môn học” Đo lường và điều
khiển máy tính” dưới sự hướng dẫn của thầy giáo. Em đã thử nghiệm và
hoàn thành đề tài của thầy giáo giao.
Mục đích của đề tài hướng đến:
- Bước đầu làm quen và thử nghiệm các cách giao tiếp đơn giản
giữa
máy tính và vi điều khiển thông qua cổng nối tiếp RS232.
- Hướng đến các phương thức giao tiếp cao hơn được ứng dụng
trong
thực tế như : USB, RS234...
Tuy đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện đề tài tuy nhiên do kiến
thức hiểu biết còn hạn hẹp nên khó tránh khỏi những sai sót. Rất mong
nhận được những nhận xét qúi báu từ thầy cô để em hoàn thiện đề tài
một cách tốt nhất.
em xin trân thành cảm
ơn!
Giáo viên hướng dẫn : Bồ Quốc
Bảo
2

ADC
ALE
ALU

Bộ chuyển đổi tương tự-số (Analog Digital
Tín
hiệu cho phép chốt địa chỉ (Address Latch
Converter)
Khối
tính toán số học và logic (Arithmetic Logic
Enable)

AGP
API

Giao
Unit) diện đồ hoạ tăng tốc (Accelerated Graphics
Các
Port)hàm giao diện lập trình ứng dụng (Application

BIOS

Programming Interface
Các chương trình vào ra cơ sở (Basic Input Output

CD ROM
CU
CPU

Đĩa
lưu trữ quang (Compact Disk ROM)
System)
Khối đ...
[Type text]
Nguyn Th Trang Khoa Đin T Vin Thông
LỜI CẢM ƠN

 !"#$!%&%"'()*
"+,-$./)01231"
4.(5.6&67)8
95:.5;)2<=>?.6=)*@
+,A.B#$".5.64.+C"
)/$$8
D)2@#E#)"FG1H0
)>$1IJ-$I/.K12)II#8
'%0J:$-$5:.5;L

$!%MN7OMNP
<-C"Q
!.RSJ
MỞ ĐẦU
đồ án tốt nghiệp kíp ghép nối máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tốt nghiệp kíp ghép nối máy tính - Người đăng: tranglannga1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
246 Vietnamese
đồ án tốt nghiệp kíp ghép nối máy tính 9 10 233