Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp : Tìm hiểu ngôn ngữ C# và viết một úng dụng minh họa

Được đăng lên bởi Wind Nguyễn
Số trang: 281 trang   |   Lượt xem: 6439 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

PHẠM VĂN VIỆT - TRƯƠNG LẬP VĨ

TÌM HIỂU NGÔN NGỮ C# VÀ
VIẾT MỘT ỨNG DỤNG MINH HỌA

ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG

TP. HCM 2002

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

PHẠM VĂN VIỆT - TRƯƠNG LẬP VĨ

TÌM HIỂU NGÔN NGỮ C# VÀ VIẾT MỘT ỨNG DỤNG MINH HỌA

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG

TP. HCM 2002

Lời cám ơn
Để có thể hoàn tất được bài đồ án này, trước tiên phải kể đến công sức của thầy
Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. Chúng em kính lời cảm ơn đến thầy đã tận tình hướng
dẫn và giúp đỡ trong thời gian thực hiện đồ án này.
Chúng em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình đã động viên, tạo điều kiện để
thực hiện tốt bài đồ án. Xin cám ơn cha, mẹ, anh, chị, em!
Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô khoa Công nghệ thông tin
trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt những kiến
thức, kinh nghiệm quí báu cho chúng em trong quá trình học tập tại trường.
Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn đến các bạn bè đã giúp đỡ tài liệu, trao đổi học
thuật mới có thể thực hiện đồ án này. Xin gởi lời cảm ơn đến các bạn Hồ Ngọc Huy,
Trần Thế Anh, Bùi Thanh Tuấn...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2002
Sinh viên
Phạm Văn Việt
Trương Lập Vĩ

Mục lục
Lời cám ơn.......................................................................................................................3
Mục lục ............................................................................................................................4
Tóm tắt.............................................................................................................................1
Phần 1 Tìm hiểu ngôn ngữ C#.........................................................................................1
Chương 1 C# và .Net Framework................................................................................2
1.1 Nền tảng của .NET.............................................................................................2
1.2 .NET Framework ...............................................................................................3
1.3 Biên dịch và ngôn ngữ trung gian (MSIL).........................................................4
1.4 Ngôn ngữ C# ......................................................................................................5
Chương 2 Khởi đầu..............................
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
B MÔN CÔNG NGH PHN MM
PHM VĂN VIT - TRƯƠNG LP VĨ
TÌM HIU NGÔN NG C# VÀ
VIT MT NG DNG MINH HA
ĐỒ ÁN TT NGIP
GIÁO VIÊN HƯỚNG DN
NGUYN TN TRN MINH KHANG
TP. HCM 2002
Đồ án tốt nghiệp : Tìm hiểu ngôn ngữ C# và viết một úng dụng minh họa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp : Tìm hiểu ngôn ngữ C# và viết một úng dụng minh họa - Người đăng: Wind Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
281 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp : Tìm hiểu ngôn ngữ C# và viết một úng dụng minh họa 9 10 619