Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt ngiệp

Được đăng lên bởi ngoquocduc-vn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG DỊCH VỤ CHAT
TRÊN MẠNG

GVHD:

Ths Hồ Sỹ Bàng

SVTH:

Bùi Thị Thu Hiền

Exit

GIỚI THIỆU

BK

Exit

Xuất phát từ nhu cầu ứng
dụng thực tế ở đây em chọn đề
tài ”Xây dựng dịch vụ Chat trên
mạng”, dựa theo mô hình
Client_Server và ngôn ngữ lập
trình Java.Chương trình được
chạy Demo tại công ty xăng dầu
Phú Khánh.

NỘI DUNG
1

2

Exit

Giới thiệu
Một số kỹ thuật liên quan

3

Nội dung chương trình.

4

Xây dựng chương trình.

5

Thiết kế chương trình.

6

Hạn chế và hướng phát triển

GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH
ĐỀ TÀI
BK

Exit

 Mục đích của chương trình Company Chat là
cung cấp một dịch vụ nhằm giúp đỡ những
người quản lý của một công ty hoặc một tổ
chức có thể nói chuyện trực tiếp,gởi thông báo
hay trao đổi tài liệu với tất cả nhân viên của
mình, hay cá nhân nhân viên nào đó một cách
chính xác,tinh tế,nhanh chóng, đồng thời giảm
được chi phí.

MỘT SỐ KỸ THUẬT LIÊN QUAN

BK

Exit

 Sử dụng mô hình mạng Client/Server, Giao thức
TCP/IP.
 Cổng kết nối em dùng cổng 55 cho Company Chat, và
333 cho file.
 Sử dụng Socket và kỹ thuật multithread trong Java,
và một số tính năng khác.
 Lựa chọn ngôn ngữ:Mỗi ngôn ngữ có các yêu cầu cấu
trúc văn phạm riêng, Java cũng vậy. Java được xem là
một ngôn ngữ lập trình ứng dụng cho mạng vì những đặc
tính riêng biệt của chúng như đa hệ nền, đa luồng, bảo
mật, hướng đối tượng, phân tán, ứng dụng web…

Nội Dung chương trình

1

2

Exit

Nội dung thực hiện ở Server.
Nội dung thực hiện ở Client.

Nội dung chương trình ở Server

Exit

- Cho phép hoặc không cho phép các thành viên Login vào hệ thống.
- Giới hạn thời gian và số người tối đa được phép đăng nhập vào hệ thống.
- Xem, thay đổi thông tin của chính mình.
- Xem, thay đổi thông tin của bất kỳ thành viên nào có đăng nhập tham gia
chương trình..
- Thêm mới một thành viên.
- Xóa một hoặc nhiều thành viên.
- Đổi phông chữ thể hiện.
- Đổi màu cho phông chữ.
- Đổi màu cho background thể hiện.
- Cùng một lúc có thể gởi thông điệp Chat đến nhiều thành viên có trong danh
sách.
- Gởi một File bất kỳ một cách trực tuyến đến bất kỳ một thành viên nào đó
hiện có mặt trong danh sách.
- Nhận một File từ một thành viên nào đó.
- Lưu lại File trạng thái khi cần để biết tất cả các hoạt động đã thực hiện trong
thời gian nhất định.
- Tự động tạo File Log và cũng tự động lưu lại File này sau mỗi hoạt động của
mình trong thời gian thực hiện.
- In ra danh sách những người đã đăng nhập được chấp nhận trong công ty.
- Gởi thông báo đến một hoặc nhiều người hiện đan...
Exit
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG DỊCH VỤ CHAT
TRÊN MẠNG
ĐỀ TÀI:
GVHD: Ths Hồ Sỹ Bàng
SVTH: Bùi Thị Thu Hiền
Đồ án tốt ngiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt ngiệp - Người đăng: ngoquocduc-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đồ án tốt ngiệp 9 10 69