Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xây dựng taif liệu website

Được đăng lên bởi Tùng Anh
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và những ứng dụng
của nó trong đời sống. Máy tính điện tử không còn là một thứ phương tiện lạ lẫm đối với
mọi người mà nó dần trở thành một công cụ làm việc và giải trí thông dụng và hữu ích
của chúng ta, không chỉ ở công sở mà còn ngay cả trong gia đình.
Trong nền kinh tế hiện nay, với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, mọi mặt
của đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, đặc biệt là nhu cầu trao đổi hàng hoá của
con người ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng.Hiện nay các công ty tin học
hàng đầu thế giới không ngừng đầu tư và cải thiện các giải pháp cũng như các sản phẩm
nhằm cho phép tiến hành thương mại hóa trên Internet. Thông qua các sản phẩm và công
nghệ này, chúng ta dễ dàng nhận ra tầm quan trọng và tính tất yếu của thương mại điện
tử. Với những thao tác đơn giản trên máy có nối mạng Internet bạn sẽ có tận tay những gì
mình cần mà không phải mất nhiều thời gian. Bạn chỉ cần vào các trang dịch vụ thương
mại điện tử, làm theo hướng dẫn và click vào những gì bạn cần. Các nhà dịch vụ sẽ mang
đến tận nhà cho bạn.
Để tiếp cận và góp phần đẩy mạnh sự phổ biến của thương mại điện tử ở Việt Nam,
Em đã tìm hiểu, xây dựng và cài đặt “Website bán hàng trực tuyến” với mặt hàng là:
Điện thoại di động
Qua khảo sát thực tế, ở Việt Nam thì hình thức bán hàng qua mạng này cũng khá
phổ biến, tuy nhiên vẫn chưa được hoàn chỉnh bởi hình thức thanh toán quá phức tạp,cho
nên ở website này em có đưa ra một số giải pháp giả lập để làm cho đơn giản.
Cùng với sự chỉ bảo tận tình của cô Nguyễn Thị Thanh Bình em đã hoàn thành
website này.Trong quá trình phân tích thiết kế hệ thống không thể tránh khỏi những sai
sót mong cô đóng góp ý kiến để trang Web được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện:
Ngô Anh Quyết

MỤC LỤC

I.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Thương mại điện tử là gì?
Thương mại điện tử (Còn gọi là E-commerce hay E-Business) là quy trình mua
bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử và mạng viễn thông,
đặc biệt là qua máy tính và mạng Internet.
Ngày nay người ta hiểu khái niệm thương mại điện tử thông thường là tất cả các
phương pháp tiến hành kinh doanh và các quy trình quản trị thông qua các kênh
điện tử mà trong đó Internet hay ít nhất là các kỹ thuật và giao thức được sử dụng
trong Internet đóng một vai trò cơ bản và công nghệ thông tin được coi là điều
kiện tiên quyết. Một khía cạnh quan trọng khác là không còn phải thay đổi phương
tiện truyền th...
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, vi s phát trin mnh m ca công ngh thông tin nhng ng dng
của trong đời sống. Máynh đin t không còn là mt th phương tiện l lm đi vi
mọi người dn tr thành mt công c làm vic gii trí thông dng hu ích
ca chúng ta, không ch công s mà còn ngay c trong gia đình.
Trong nền kinh tế hiện nay, với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, mọi mặt
của đời sống hội ngày càng được nâng cao, đặc biệt nhu cầu trao đổi hàng hoá của
con người ngày càng tăng cả về số lượng chất lượng.Hiện nay các công ty tin học
hàng đầu thế giới không ngừng đầu cải thiện các giải pháp cũng như các sản phẩm
nhằm cho phép tiến hành thương mại hóa trên Internet. Thông qua các sản phẩm ng
nghệ này, chúng ta dễ dàng nhận ra tầm quan trọng tính tất yếu của thương mại điện
tử. Với những thao tác đơn giản trên máy có nối mạng Internet bạn sẽtận tay những gì
mình cần không phải mất nhiều thời gian. Bạn chỉ cần o các trang dịch vụ thương
mại điện tử, làm theo hướng dẫn click vào những gì bạn cần. Các nhà dịch vụ sẽ mang
đến tận nhà cho bạn.
Để tiếp cn góp phần đẩy mnh s ph biến của thương mại đin t Vit Nam,
Em đã m hiu, y dng cài đặt “Website bán hàng trực tuyến” vi mt hàng là:
Đin thoại di động
Qua kho sát thc tế, Vit Nam thì hình thc bán ng qua mng y cũng khá
ph biến, tuy nhiên vn chưa đưc hoàn chnh bi hình thc thanh toán quá phc tp,cho
nên website này em có đưa ra một s gii pháp gi lp để m cho đơn giản.
Cùng vi s ch bo tn tình ca Nguyn Th Thanh Bình em đã hoàn thành
website y.Trong quá trình phân tích thiết kế h thng không th tránh khi nhng sai
sót mong cô đóng góp ý kiến để trang Web được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thc hin:
Ngô Anh Quyết
Đồ án xây dựng taif liệu website - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xây dựng taif liệu website - Người đăng: Tùng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Đồ án xây dựng taif liệu website 9 10 929