Ktl-icon-tai-lieu

domain user

Được đăng lên bởi Tuan Hiep
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Domain User_ Domain Group
Hệ thống Domain giúp việc quản trị mạng có hệ thống hơn. Việc quản trị mọi thứ trong hệ thống được tập
trung thông qua việc gán quyền và chính sách lên các OU, Object trong hệ thống.
Bài lab thực hiện:
- Tạo OU, Group, User
- Đưa User vào Group.
- Tạo Policy cho phép user Logon Locally trên máy DC
Chuẩn bị: 1 máy Win 2K3 làm máy DC
Thực hiện:
1. Tạo OU, Group, User: Start>Run, gõ DSA.MSC
- Chuột phải lên dom112.com>New>Organization Unit.

Nhập tên OU: TEST.

- Chuột phải OU TEST>New>Group.

Nhập tên Group: NHANVIEN.

- Chuột phải OU TEST>New>User.

Nhập tên User và Password: u1 123

- u2,u3 tạo tương tự.
2. Đưa User vào Group: Chuột phải lên Group NHANVIEN>Properties.

- Hộp thoại Properties> click ADD.

- Hộp thoại Select user, gõ u1;u2;u3 vào ô “Object name”>Check name>Ok>Apply>Ok.

3. Chỉnh Policy cho phép user Logon Locally trên máy DC:
- Start>Run>Admin Tools>Domain Controller Security Policy.

- Local Policies>User Right Assigment.

- Chuột phải “Allow logon locally”>Properties.

- Hộp thoai Properties>click “Add User or Group”.

- Nhập Group NHANVIEN vào ô “Enter object name…”>Check name>Ok>Apply>Ok.

- Áp dụng Policy mới chỉnh: Start>Run, gõ GPUPDATE /FORCE.

Tạo User, Group, OU bằng CMD
Tạo user bằng giao diện Command Line: Start>Run, gõ CMD
- Thêm OU Test vào Domain dom112.com: gõ lệnh.

- Thêm Group Nhanvien vào OU Test trong Domain dom112.com: gõ lệnh.

- Thêm User u1 vào OU Test trong Domain dom112.com: gõ lệnh

OU_Delegate Control
I. Bài Lab thực hiện: Delegate Control cho phép:
1. User “kt1” có quyền quản lý các User Accounts trong OU KETOAN
2. User “ns1” có quyền quản lý User Accounts và Groups trong OU NHANSU
3. User “giamdoc” có toàn quyền trong OU KHATECH, KETOAN, NHANSU.
4. Kiểm tra hệ thống.
II. Chuẩn bị: Máy Win 2K3 đã nâng cấp lên Domain (dom10.com)
Chú ý: Chỉnh các Policy cho phép đặt Password đơn giản và User Logon Localy.
Xây dựng hệ thống OU và User như hình.

III. Thực hiện: Start>Run, gõ DSA.MSC.

1. User “kt1” có quyền quản lý User Accounts trong OU KETOAN:
- Chuột phải OU KETOAN>Delegate control.

- Màn hình Welcome>Next, hộp thoại Delegation of Control>click Add.

- Gõ tên User “kt1” vào ô Object name>click Check Name>Ok>Next.

- Hộp thoại Task to Delegate, đánh dấu chọn vào ô “Create, delete and manage user accounts” như
hình>Next>Finish.

2. User “ns1” có quyền quản lý User Accounts và Groups trong OU NHANSU: Tương tự như kt1
- Chuột phải OU NHANSU>Delegate control
- Hộp t...
Domain User_ Domain Group
Hệ thống Domain giúp việc quản trị mạng có hệ thống hơn. Việc quản trị mọi thứ trong hệ thống được tập
trung thông qua việc gán quyền chính sách lên các OU, Object trong hệ thống.
Bài lab thực hiện:
- Tạo OU, Group, User
- Đưa User vào Group.
- Tạo Policy cho phép user Logon Locally trên máy DC
Chuẩn bị: 1 máy Win 2K3 làm máy DC
Thực hiện:
1. Tạo OU, Group, User: Start>Run, gõ DSA.MSC
- Chuột phải lên dom112.com>New>Organization Unit.
Nhập tên OU: TEST.
domain user - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
domain user - Người đăng: Tuan Hiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
domain user 9 10 511