Ktl-icon-tai-lieu

Drafting

Được đăng lên bởi Dung Cnc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Drafting
1- Mở môi trường Drafting
2- Tạo khung bản vẽ
3- Tạo các hình chiếu
4- Tạo hình chiếu M-View
5- Tạo mặt cắt và hình chiếu mặt cắt
6- Ghi kích thước cho bản vẽ
7- Ghi chữ vào trong bản vẽ
Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

1

Drafting
1- Mở môi trường Drafting

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

2

Drafting
2- Môi trường Drafting xuất hiện :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

3

Drafting
3- Chọn kích cỡ khung bản vẽ :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

4

Drafting
4- Trên màn hình xuất hiện :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

5

Drafting
5- Tạo hình chiếu ISO :
Chọn biểu tượng Creat Icon

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

6

Drafting
5- Tạo hình chiếu ISO :
Trên màn hình xuất hiện hộp thoại Creat view

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

7

Drafting
5- Tạo hình chiếu ISO :
Chọn biểu tượng Open, chọn file Mouse cover.elt

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

8

Drafting
5- Tạo hình chiếu ISO :
Xác định kiểu hình chiếu ISO

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

9

Drafting
5- Tạo hình chiếu ISO :
Xác định vị trí hình chiếu trong khung bản vẽ

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

10

Drafting
6- Tạo hình chiếu TOP :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

11

Drafting
7- Tạo hình chiếu FRONT :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

12

Drafting
8- Tạo hình chiếu RIGHT :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

13

Drafting
9- Tạo mặt cắt A - A :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

14

Drafting
10- Tạo hình chiếu mặt cắt A - A :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

15

Drafting
11- Tạo hình chiếu M - View :
Chọn biểu tượng Creat view, chọn hình chiếu Front
và chọn M-View

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

16

Drafting
11- Tạo hình chiếu M - View :
Chọn M - View, chọn OK

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

17

Drafting
11- Tạo hình chiếu M - View :
Chọn vị trí hình chiếu M - View trong khung bản vẽ

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

18

Drafting
12- Ghi kích thước cho bản vẽ :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

19

Drafting
13- Viết chữ trong bản vẽ :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

...
Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên
soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí - Trường ĐHBK Hà Nội
Drafting
1- Mở môi trường Drafting
2- Tạo khung bản vẽ
3- Tạo các hình chiếu
5- Tạo mặt cắt và hình chiếu mặt cắt
6- Ghi kích thước cho bản vẽ
7- Ghi chữ vào trong bản vẽ
4- Tạo hình chiếu M-View
Drafting - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Drafting - Người đăng: Dung Cnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Drafting 9 10 65