Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1 NGÀY 19.7.2006 SOẠN THEO KS TRẦN VIỆT AN .
CHƯƠNG TRÌNH DREAMWEAVER 8 LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ WEB ,
MẠNH , GIÀU TÍNH NĂNG ,CHUYÊN NGHIỆP , DỄ SỬ DỤNG VÀ THÔNG DỤNG
NHẤT HIỆN NAY , KHÔNG CẦN PHẢI BIẾT NHIỀU VỀ HTML , JAVASCRIPT . ĐÂY
LÀ PHIÊN BẢN MỚI NHẤT CÙNG VỚI CÁC TÍNH NĂNG HAY CỦA CHƯƠNG TRÌNH
GIÚP CÁC BẠN THAM KHẢO VÀ ÁP DỤNG VÀO CÔNG VIỆC HỌC VÀ THỰC HÀNH
THIẾT KẾ CÁC TRANG WEB .
CÓ MỘT HỌC GIẢ NÓI RẰNG : MÌNH MUỐN HỌC CÁI GÌ THÌ DẠY CHO NGƯỜI
HỌC CÁI ĐÓ. Ở ĐÂY UTBINH KHÔNG DÁM DẠY CHO CÁC BẠN MÀ LÀ CHIA SẺ CÁC
BÀI BIÊN SOẠN TỰ HỌC VỚI CÁC BẠN ĐỂ CÙNG NHAU HỌC HỎI RÚT KINH
NGHIỆM DO ĐÓ SẼ CÓ NHIỀU ĐOẠN NGÂY NGÔ , ẤU TRỈ ĐỐI VỚI CÁC BẠN VỐN
RÀNH RẼ NHƯNG VỚI PHONG CÁCH CỐ HỮU CHI TIẾT VÀ DÀI DÒNG MONG SẼ
GIÚP ĐƯỢC CÁC BẠN TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ WEB
RẤT HAY NẦY. Và điều cuối cùng là utbinh mong đón nhận được các ý kiến phản
hồi để utbinh sửa chữa những khiếm khuyết giúp cho giáo án nầy dược hoàn hảo.
I.NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU :
1. Mua dỉa Macromedia _AIO _ V2 ( AIO là All In One gồm nhiều Phần mềm
Macromedia trong 1 dỉa ) tại các cửa hàng Vi Tính . Bạn đưa danh sách họ sẽ truy lục
trên máy và lấy dỉa bán cho bạn . Trong đó có Chương Trình Dreamweaver 8 nầy.
( Hình 0 ).

1

2. utbinh tham khảo sách DREAWEAVER 8 của tác giả KS Trần Việt An , xuất bản

4.2006 : Sách viết rất chi tiết , rõ ràng , mạch lạc , dễ hiểu cho người tự học . tự tìm
hiểu như utbinh khi viết các bài Tutorials đều dựa theo sách nầy và trực quan trên
máy vi tính. Mua sách tại cửa hàng Nhà Sách Quỳnh Mai ( Giảm 30% ) : 478 Nguyễn Thị
- Minh Khai ,Quận 3 , ĐT 8888183-8304393 , giá 60 ngàn.

II.CÀI ĐẶT :
1. Mở Dỉa chứa Chương Trình ALL IN ONE > Folder DREANWEAVER > Dung lượng 67.20 MB ,
nhấp File Setup.exe. ( Hình 1 ).

2. Next > I Accept … > Next > Nhấp chọn Create Shortcut On Desktop > Next > Nhấp chọn
Select All > Next > Install > Chạy cài đặt > Finish . Trong dia nầy khi cài đặt không cần
Paste File Keygen do Tác giả đã hiệu chỉnh sẵn.
3. Ra Desktop > Nhấp Shortcut > Chọn Designer > Ok . ( Hình 2 ).

III. MÔ TẢ GIAO DIỆN : START PAGE
1. OPEN A RECENT NEW :

Chứa danh sách 10 Mục được mở gần đây . Nếu mở ít hơn 10 Mục , nó chỉ hiển thị
số . Nếu chưa sử dụng Dreaweaver ( D ) , nỏ chỉ xuất hiện Folder Open.
2. CREATE NEW :
• Chọn 1 trong những tùy chọn sẽ tạo 1 File HTML , Cold Fusion , PHP , ASP VB
Script , ASP NET C# , JavaScript , XML , XSLT ( Entire Page ) , CSS , Tạo 1
Site Dreamweaver.
• Chọn More để hiển thị Hộp Thoại New Document cung cấp nhiều l...
1
BÀI 1 NGÀY 19.7.2006 SON THEO KS TRN VIT AN .
CHƯƠNG TNH DREAMWEAVER 8 LÀ MT CHƯƠNG TNH THIT K WEB ,
MNH , GIÀU TÍNH NĂNG ,CHUYÊN NGHIP , D S DNG VÀ THÔNG DNG
NHT HIN NAY , KNG CN PHI BIT NHIU V HTML , JAVASCRIPT . ĐÂY
LÀ PHIÊN BN MI NHT NG VI CÁC TÍNH NĂNG HAY CA CHƯƠNG TNH
GIÚP CÁC BN THAM KHO VÀ ÁP DNG VÀO CÔNG VIC HC VÀ THC NH
THIT K CÁC TRANG WEB .
CÓ MT HC GI I RNG : MÌNH MUN HC CÁI GÌ T DY CHO NGƯỜI
HC CÁI ĐÓ. ĐÂY UTBINH KNG DÁM DY CHO CÁC BN MÀ LÀ CHIA S C
BÀI BIÊN SON T HC VI CÁC BN ĐỂ NG NHAU HC HI T KINH
NGHIM DO ĐÓ S CÓ NHIU ĐON NGÂY NGÔ , U TR ĐỐI VI CÁC BN VN
NH R NHƯNG VI PHONG CÁCH C HU CHI TIT VÀ DÀI DÒNG MONG S
GIÚP ĐƯỢC CÁC BN TÌM HIU VÀ THC NH CHƯƠNG TNH THIT K WEB
RT HAY NY. Và điu cui cùng utbinh mong đón nhn được các ý kiến phn
hi để utbinh sa cha nhng khiếm khuyết giúp cho giáo án ny dược hoàn ho.
I.NGUN CUNG CP TÀI LIU :
1. Mua da Macromedia _AIO _ V2 ( AIO All In One gm nhiu Phn mm
Macromedia trong 1 da ) ti các ca hàng Vi Tính . Bn đưa danh sách h s truy lc
tn y và ly da bán cho bn . Trong đó có Chương Trình Dreamweaver 8 ny.
( Hình 0 ).
DREAMWAVE 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DREAMWAVE 8 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
DREAMWAVE 8 9 10 304