Ktl-icon-tai-lieu

DW of TELECOMMUNICATIONS

Được đăng lên bởi dinhhang1981-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn

:

TS. Bùi Quang Hưng

Học viên

:

Trịnh Văn Thành
Đinh Thị Hằng
K19 HTTT

Nội dung thảo luận
• Đoạn ma trận xe buýt cho công ty viễn thông
• Thực hiện xem xét thiết kế
• Danh sách kiểm tra lỗi thiết kế chung
• Chiến thuật được đề nghị khi tiến hành xem xét
lại thiết kế
• Trang bị thêm các cấu trúc dữ liệu hiện có
• Kích thước vị trí địa lý trừu tượng
Phần lớn chương này tập trung vào việc xác định lỗi trong thiết
kế trong mô hình chiều

1. Nghiên cứu viễn thông và ma trận xe buýt
Căn cứ vào khả năng kinh doanh và nhu cầu sử dụng của KH tại các
công ty Viễn thông không dây
Đưa ra gợi ý “soạn thảo một kho dữ liệu ma trận xe buýt ban đầu,
minh họa trong hình 11-1 “

Nghiên cứu xác định một số các quy trình kinh doanh cốt lõi và
một số kích thước thông thường
Tất nhiên, các doanh nghiệp hoàn thành ma trận sẽ có một số lượng lớn các
hàng và cột, nhưng bạn cảm thấy thoải mái mà yêu cầu dữ liệu lớn các “cử
tri” quan trọng sẽ dễ dàng được tìm thấy nhanh

Figure 11-1: Sample bus matrix rows for telecommunications company.

Vì sao lại tổ chức kho DL theo ma trận xe bus?
•

Căn cứ vào hóa đơn thanh toán của KH

•

Nhìn thấy tình hình sử dụng hàng tháng và các số liệu thanh toán của KH

•

Theo dõi tổ chức bán hàng, tỉ lệ kế hoạch kênh bán hàng và tỉ lệ phân tích
kế hoạch

•

Thích hợp hơn để giải quyết cuộc gọi cá nhân và lưu lượng chi tiết tin
nhắn, VD: thời gian bắt đầu thực hiện cuộc gọi – thời gian kết thúc cuộc
gọi

•

Mặc dù mức độ dữ liệu khá cao nhưng sẽ cung cấp những hiểu biết thú vị,
vì DL liên quan đến các thách thức khả thi, tầm nhìn trong tương lai (xây
dựng kê hoạch dài hạn) bở nó mang lại nhiều giá trị hơn là kinh doanh
ngắn hạn

- Căn cứ vào hướng của các nhà tài trợ, nhóm nghiên cứu nhìn kỹ hơn dữ liệu
thanh toán khách hàng
- Mỗi tháng, hệ thống thanh toán hoạt động tạo ra một hóa đơn cho từng số điện
thoại, cũng được biết đến như một dòng dịch vụ
- Bởi vì các công ty không dây có hàng triệu đường dây dịch vụ, điều này đại
diện cho một số lượng đáng kể dữ liệu
- Mỗi đường dây dịch vụ có liên quan đến một khách hàng. Tuy nhiên, một
khách hàng có thể có nhiều đường dây dịch vụ không dây (trong đó xuất hiện
các mục hàng riêng biệt trên hóa đơn tương tự, mỗi đường dây dịch vụ đã thiết
lập riêng của mình của các số liệu thanh toán, chẳng hạn như số phút, số lượng
tin nhắn văn bản, số lượng dữ liệu, và phí dịch vụ hàng tháng)
- Có một kế hoạch tỷ lệ duy nhất kết hợp với mỗi dịch vụ trực tuyến trên một dự
luật đưa ra nhưng kế hoạch này có...
Hướng dẫn : TS. Bùi Quang Hưng
K19 HTTT
Học viên : Trịnh Văn Thành
Đinh Thị Hằng
DW of TELECOMMUNICATIONS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DW of TELECOMMUNICATIONS - Người đăng: dinhhang1981-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
DW of TELECOMMUNICATIONS 9 10 657