Ktl-icon-tai-lieu

Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (ManE): Phần 1 Nguyễn Phạm C

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN PHẠM
CƯỜNG
■

CÔ1!(6 SỈGHỆ NPLS
ip DỤNG TRONG MẠNG MEN (MMI-EI

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mã số: HT06 HM10

Chương 1

KHÁI NIỆM MẠNG INTERNET
VÀ MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI
1.1 NGUỒN GÓC VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIẺN CỦA INTERNET
Internet được phát minh từ Cục “Nghiên cứu các dự án
quốc phòng hiện đại (ARPA: Advanced Research Project Agency
Network)”, là một cơ quan của Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD:
DeỊmrtment of Defence). Năm 1969, ARPA triển khai một mạng
chuvển mạch gói gồm 4 nút gọi là ARPANET. Trong quân sự,
DoD muốn bảo đảm truyền số liệu tin cậy ngay cả khi các phần của
mạng đã bị phá huỷ. Giao thức tầng giao vận ban đầu (tầng 4 của
mô hình OSI) được gọi là giao thức điều khiển mạng NCP
(Network Conữol Protocol), về sau kích thước mạng được mở
rộng, các kết nối liên mạng rất khó khăn nên đã thúc đẩy việc triển
khai một tầng mới, tầng mạng và giao thức tầng này được gọi là
giao thức điều khiển truyền dẫn TCP (Transmission Control
Protocol) và giao thức Internet IP (Internet Protocol).
TCP/IP thực chất là chồng giao thức cùng hoạt động cung
cấp các phương tiện truyền thông liên mạng. Năm 1981, mô hình
TCP/IP phiên bản 4 (IPv4) được hoàn thành và sử dụng phổ biến
trên máy tính sử dụng hệ điều hành UNIX và trở thành một trong
những giao thức cơ bản của hệ điều hành Windows của
Microsoft. Năm 1994, một phiên bản mới của TCP/IP là IPv6
được hình thành trên cơ sở cải tiến những hạn chế của IPv4.

Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng MEN (MAN-E)

Mạng Internet là mạng máy tính kết nổi toàn cầu với nhau và
hoạt động truyền thông tuân theo bộ các giao thức TCP/IP. Nói
cách khác, mạng Internet là mạng cùa các mạng kết nối với nhau và
hoạt động tuân theo giao thức TCP/IP. Như vậy, mạng Internet là
mạng diện rộng (WAN), bao gồm hàng triệu các mạng máy tính
trải rộng khắp thế giới, giúp cho hàng triệu người sử dụng trên trái
đất có thể thông tin, trao đổi với nhau. Ngoài ra nó là những nguồn
tài nguyên vô giá cho các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục, các
quan chức chính phù... Internet đã trở thành một công cụ thiết yếu
cho mọi hoạt động cùa con người.
1.2 MÔ HÌNH KIẾN TRÚC ĐA TẦNG
Các mạng máy tính được thiết kế và cài đặt theo quan điểm
có cấu trúc đa tầng. Mỗi một thành phần của mạng được xem như
một hệ thống gồm nhiều tầng và mỗi một tầng bao gồm một số
chức năng truyền thông. Các tầng được chồng lên nhau (chồng giao
thức), số lượng và chức năng của các tầng phụ thuộc vào các nhà
sản xuất và thiết kế. Tuy nhiên quan điểm chung là trong mỗi tầng
có nhiều th...
NGUYỄN PHẠM CƯNG
CÔ1!(6 SGH NPLS
ip DNG TRONG MẠNG MEN (MMI-EI
NHÀ XUT BN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (ManE): Phần 1 Nguyễn Phạm C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (ManE): Phần 1 Nguyễn Phạm C - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (ManE): Phần 1 Nguyễn Phạm C 9 10 789