Ktl-icon-tai-lieu

Ebook Hacking Credit Card Version 2

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
------+++----Ebook Hacking Credit Card Version 2 – Lastest And The End.

Hack chỉ là để học hỏi và trao dồi kĩ năng bảo mật.
Title : Credit Card Should Stop
======
Author: hieupc
Email: hieupc@gmail.com
Yahoo: hieuitpc@yahoo.com
Website: 
=============================
Sau khi hieupc hoàn thành phiên bản 1, hieupc cũng đã nghĩ ngay đến phiên bản 2 của
Ebook Hacking Credit Card. Và phiên bản Ebook mới này sẽ hoàn thiện và lắp đi những
thiếu sót tồn tại ở Ebook cũ.

Tutorial đáng chú ý nhất trong Ebook này.
Hacking Credit Card – Sql Blind V.1 (Power by Tieuquainho)
Có một bài viết nằm trong Ebook Hacking Credit Card version 1, có cách hack giống
cách này nhưng có vẻ đây là bài viết đầy đủ nhất.
Xin giới thiệu sơ qua SQL Blind :
• Đây là hình thức khai thác dựa vào lỗ hổng bảo mật của MSSQL, dựa vào lỗ hổng này
chúng ta áp dụng những đoạn mã để khai thác và tìm kiếm được thông tin từ Database
của Server đó. SQL Blind là kiểu khai thác dò tìm từng ký tự, khi các bạn đã sử dụng đa
số các thao thác kỹ thuật hack SQL khác mà không thành công thì có thể tạm nói SQL
Blind này có thề khai thông những bế tắc đó, tuy nhiên bên mặt tốt luôn có mặt không tốt
đó là quá trình truy vấn SQL Blind tốn rất nhiều thời gian và công sức bởi vì các bạn phải
tìm từng ký tự một trong chuỗi cần tìm . VD: tìm link admin thì các bạn phải tìm từng
chữ trong chuỗi Database về link admin và ghép chúng lại thành 1 chuỗi. Nói nhiều các
bạn rối thôi làm liền cho chắc dễ hiểu.
Chuẩn bị :
- Trình duyệt Web Opera, Mozila Firefor v1.3 hoặc loại khác Internet Explorer là ok.
Không nên xài Internet Explorer để Hack (^|^)
- 1 ly nước và 1 cái khăn lau mặt để chữa cháy & lau mồ hôi.
Mục tiêu:
- Tất cả các Phiên bản từ 5.0 trở về trước của VP-ASP (loại shop tương đối nhiều lỗi và
nhiều cc chết (^|^))
- Các Tìm những Shop VP-ASP này thì có thể tham khỏa những từ khóa bên dưới dùng
cho việc search trên Google, Yahoo … một site tìm kiếm bất kì nào đó.
- Từ Khóa :
+ shopdisplayproducts.asp?id
+ shopaddtocart.asp?catalogid=
- Tôi chỉ đưa ra 2 từ khóa đó bởi vì nó là những mục tiêu chính giúp 1 trang tìm kiếm có
thể tìm ra được VP-ASP.

Chúng ta bắt đâu hack 1 site demo nha
Mục tiêu là hxxps://circleathletics.com/ (sử dụng VP-ASP V5.0)
- đầu tiên chúng ta tìm link admin của site này
hxxps://circleathletics.com/shop/shopaddtocart.asp?catalogid=6%20or%201=(select%20f
ieldname%20from%20configuration%20where%20left(fieldname,10)='xadminpage'%20
and%20left(fieldvalue,1)='a')
Microsoft VB...
------+++-----
Ebook Hacking Credit Card Version 2 – Lastest And The End.
Hack chđể hc hi và trao di kĩ năng bo mt.
Title : Credit Card Should Stop
======
Author: hieupc
Email: hieupc@gmail.com
Yahoo: hieuitpc@yahoo.com
Website: http://thegioiebook.com
=============================
Sau khi hieupc hoàn thành phiên bn 1, hieupc cũng đã nghĩ ngay đến phiên bn 2 ca
Ebook Hacking Credit Card. Và phiên bn Ebook mi này s hoàn thin và lp đi nhng
thiếu sót tn ti Ebook cũ.
Tutorial đáng chú ý nht trong Ebook này.
Hacking Credit Card – Sql Blind V.1 (Power by Tieuquainho)
Có mt bài viết nm trong Ebook Hacking Credit Card version 1, có cách hack ging
cách này nhưng có v đây là bài viết đầy đủ nht.
Xin gii thiu sơ qua SQL Blind :
Đây là hình thc khai thác da vào l hng bo mt ca MSSQL, da vào l hng này
chúng ta áp dng nhng đon mã để khai thác và tìm kiếm được thông tin t Database
ca Server đó. SQL Blind là kiu khai thác dò tìm tng ký t, khi các bn đã s dng đa
s các thao thác k thut hack SQL khác mà không thành công thì có th tm nói SQL
Blind này có th khai thông nhng bế tc đó, tuy nhiên bên mt tt luôn có mt không tt
đó là quá trình truy vn SQL Blind tn rt nhiu thi gian và công sc bi vì các bn phi
tìm tng ký t mt trong chui cn tìm . VD: tìm link admin thì các bn phi tìm tng
ch trong chui Database v link admin và ghép chúng li thành 1 chui. Nói nhiu các
bn ri thôi làm lin cho chc d hiu.
Chun b :
- Trình duyt Web Opera, Mozila Firefor v1.3 hoc loi khác Internet Explorer là ok.
Không nên xài Internet Explorer để Hack (^|^)
- 1 ly nước và 1 cái khăn lau mt để cha cháy & lau m hôi.
Mc tiêu:
- Tt c các Phiên bn t 5.0 tr v trước ca VP-ASP (loi shop tương đối nhiu li và
nhiu cc chết (^|^))
- Các Tìm nhng Shop VP-ASP này thì có th tham kha nhng t khóa bên dưới dùng
cho vic search trên Google, Yahoo … mt site tìm kiếm bt kì nào đó.
- T Khóa :
+ shopdisplayproducts.asp?id
+ shopaddtocart.asp?catalogid=
- Tôi ch đưa ra 2 t khóa đó bi vì nó là nhng mc tiêu chính giúp 1 trang tìm kiếm có
th tìm ra được VP-ASP.
Ebook Hacking Credit Card Version 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook Hacking Credit Card Version 2 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Ebook Hacking Credit Card Version 2 9 10 568