Ktl-icon-tai-lieu

Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 2: Phần 1 ThS. Nguyễn Công Minh, Đức Hào

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. NGUYỄN CÔNG MINH - ĐỨC HÀO
và nhóm tin học thực dụng

Hướng dẫn thực hành

Photoshop CS5
Chỉ dẫn bằng hình cho người mổi sử dụng
Bộ sách gồm 2 tập trình bày toàn diện về các
kỹ năng Photoshop từ căn bản đến nâng cao
với các chỉ dẫn từng bước kèm hình ảnh minh
hoạ trực quan sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt
các bước thực hiện và do đó làm việc hiệu
quả hơn với Photoshop CS5.

(P h ầ n n â n g cao)

Sách sử dụng các ví dụ thực tế để bạn biết
trường hợp nào thì nên áp dụng kỹ năng nào.
Hơn nữa, các chỉ dẫn từng bước được trình
bày ngắn gọn và súc tích sẽ cho bạn biết cách
thực hiện các tác vụ, bao gồm cài đặt và khởi
động Photoshop CS5
Sách được bô" cục theo một trình tự logic từ
những tác vụ đơn giản nhất cho đến những
tác vụ nâng cao hơn.

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

L ờ I NÓI ĐẦU
Chúc mừng bạn đã có trong tay bộ sách "Hướng dẫn
thực hành Photoshop CS5 - Chỉ dẫn bằng hình cho người
mới sử dụng" !
Bộ sách gồm 2 tập trình bày toàn diện về các kỹ năng
Photoshop từ căn bản đến nâng cao với các chỉ dẫn từng
bước kèm hình ảnh minh hoạ trực quan sẽ giúp bạn dễ dàng
nắm bắt các bước thực hiện và do đó làm việc hiệu quả hơn
với Photoshop CS5.
Sách sử dụng các ví dụ thực tế để bạn biết trường hợp
nào thì nên áp dụng kỹ năng nào. Hơn nữa, các chỉ dẫn
từng bước được trình bày ngắn gọn và súc tích sẽ cho bạn
biết cách thực hiện các tác vụ, bao gồm cài đặt và khởi
động Photoshop CS5, sử dụng các công cụ Photoshop, chọn
chế độ màu và độ phân giải, chèn ảnh vào tài liệu, xử lý
ảnh, và nhiều tác vụ khác.
Sách được bố cục theo một trình tự logic từ những tác vụ
đơn giản nhất cho đến những tác vụ nâng cao hơn. Bạn có
thế đọc theo trình tự hướng dẫn từ đầu đến cuối hoặc bạn
có thể nhảy ngay đến tác vụ mà bạn muốn thực hiện bằng
cách tra theo chủ điểm trong bảng mục lục rồi lật đến sô"
trang được liệt kê. Sau đó, bạn đọc nội dung hướng dẫn và
làm theo từng bước, và như vậy là bạn đã học được một kỹ
năng mới của Photoshop CS5.
Với bộ sách này cùng với sự nỗ lực học tập của bạn,
chắc chắn sau cùng bạn sẽ nắm vững không chỉ một mà rất
nhiều kỹ năng Photoshop hữu ích cho công việc của bạn.
Tác giả

Chương 10: Tạo các mặt nạ

7

T ro n g ch ư ơ n g n à y b ạ n sẽ học n h ữ n g đ iểm c h ín h sau đây:
R
M
B
B
B
B
B
B
B
R
B
tÊ
B
ít
B

Tìm hiểu các mặt nạ layer và mặt nạ vector
Tạo một mặt nạ layer
Sử dụng các công cụ Paint với các mặt nạ layer
Sứ dụng các vùng chọn đ ể tạo các mặt nạ layer phức tạp
Sử dụng các mặt nạ layer đ ể tạo độ trong suốt mềm
Tạo các hiệu ứng mặt nạ layer độc đáo
...
ThS. NGUYN CÔNG MINH - ĐC HÀO
nhóm tin hc thc dng
Hưng dn thc hành
Photoshop CS5
Ch dẫn bng hình cho người mi s dng
Bộ sách gồm 2 tập trình bày toàn diện v các
kỹ năng Photoshop từ căn bn đến nâng cao
với các chỉ dẫn từng bước kèmnh nh minh
ho trực quan sẽ gp bn d dàng nm bt
các bước thực hin và do đó m vic hiu
qu hơn với Photoshop CS5.
Sách sử dng các ví dụ thực tế đ bạn biết
trường hợp nào thì nên áp dng kỹ năng nào.
Hơn nữa, các chỉ dn từng bước được trình
y ngắn gọn súc tích s cho bn biết ch
thực hiện các tác vụ, bao gồm cài đt và khởi
động Photoshop CS5
Sách được bô" cục theo một tnh tlogic từ
nhng c v đơn gin nht cho đến những
c vụ nâng cao hơn.
( P h n n â n g c a o )
NHÀ XUẤT BẢN HNG ĐỨC
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 2: Phần 1 ThS. Nguyễn Công Minh, Đức Hào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 2: Phần 1 ThS. Nguyễn Công Minh, Đức Hào - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 2: Phần 1 ThS. Nguyễn Công Minh, Đức Hào 9 10 488