Ktl-icon-tai-lieu

Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 2: Phần 2

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
170

Chương 15: Tự động hóa công việc bằng các Action

Tự động hóo công việc
bồng cóc fiction

T ro n g chư ơ ng n ày b ạ n sẽ học n h ữ n g đ iểm c h ín h s a u đây:
R Kiềm tra p anel Actions
B Tạo một Action mới
R Ghi một Action
R Thêm một điểm dừng (Stop) vào một Action
Ki Diều khiển việc phát lại một lệnh
Mí Thêm một lệnh vào một Action
R Xóa một lệnh ra khỏi một Action
í t Làm việc với các điều khiển Modal trong một Action
B Thay đổi thứ tự của các lệnh trong một Action
B Sao chép một Action
B Chạy một Action bên trong một Action
ẫl Lưu các Action vào các tập hợp
R Lưu các Action dicới dạng các File
B Di chuyển và sao chép các Action giữa các tập hợp
B Chèn một lệnh không thể ghi vào một Action

Chương 15: Tự động hóa công việc bằng các Action

171

B Sử dụng việc tạo Script nàng cao
R Cải tiến tiến trình bằng các Droplel
R Sử dụng một Droplet

G iói th iệ u
Các Action chỉ là một trong các lệnh Automate của Adobe Photoshop.
Tuy nhiên chúng quan trọng đối với tính nhất quán và tính hiệu quả,
chúng đáng có được chương riêng của chúng. Các Action là cách Photoshop
làm cho bạn nhẹ bớt đi công việc gây nhức đầu là lặp lại một thao tác
lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ, bạn phục hồi 55 ảnh từ camera số và mỗi
ảnh cần được chuyển đổi thành một kích cỡ và độ phân giải riêng biệt.
Thay vi lặp lại tiến trình chuyển đổi 55 lần, bạn thực hiện tiến trình
chuyển đổi một lần và lưu nó dưới dạng một action có thể lặp lại.
Các action tương tự như ghi thông tin trên một băng; chúng ghi các
lệnh Photoshop, như một máy ghi băng, có thể được phát trở lại bất cứ
lúc nào. Các Action có thể được áp dụng vào bất kỳ số ảnh. Bạn có thể
chỉnh sửa các Action hiện có và lưu chúng thành một tập hợp do người
dùng định nghĩa. Thậm chí có thể lưu chúng và gởi chúng đến một
người dùng Photoshop khác. Trong Photoshop, bây giờ bạn có thể tạo
một Action từ hầu như bất kỳ lệnh, bộ lọc hoặc phần điều chỉnh kể cả
các thay đổi chế độ hòa trộn đối với các layer. Chương này dành riêng
cho tấ t cả người dùng Photoshop chán phải làm một thứ gì đó lặp đi lặp
lại nhiều lần. Nếu bạn đã từng xem việc sử dụng các Action làm một
phần của tiến trình thiết kế thì bạn đi một chuyến đi khám phá tuyệt
vời.
Bạn cũng có thể cải tiến các Action bằng cách tạo droplet. Một drop­
let là một Action xuất hiện dưới dạng một file trên ổ đĩa cứng. Ví dụ,
bạn có thể tạo một droplet vốn thực hiện một thao tác hiệu chỉnh ảnh
kiểu chung chung. Để thực hiện thao tác này trên một tài liệu Photoshop,
bạn thậm chí không cần ph...
170 Chương 15: Tự động hóa công việc bằng các Action
T động hóo công việc
bng cóc fiction
T rong chương này b n s hc nhng đim chính sau đây:
R Kiềm tra panel Actions
B Tạo mt Action mới
R Ghi mt Action
R Thêm mt đim dng (Stop) o một Action
Ki Diu khin việc phát lại mt lnh
Mí Thêm mt lnh o mt Action
R Xóa mt lnh ra khi mt Action
í t m việc với các điu khin Modal trong mt Action
B Thay đi th t ca các lnh trong mt Action
B Sao chép mt Action
B Chy mt Action bên trong mt Action
l Lưu các Action o các tập hợp
R Lưu các Action dici dng các File
B Di chuyn sao chép c Action giữa các tp hợp
B Chèn mt lệnh không th ghi vào mt Action
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 2: Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 2: Phần 2 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 2: Phần 2 9 10 676