Ktl-icon-tai-lieu

Enterprise Integration Patterns. Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions

Được đăng lên bởi Huy Đinh
Số trang: 574 trang   |   Lượt xem: 8002 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Table of Content
TABLE OF CONTENT ........................................................................................................................................ 2
FOREWORD......................................................................................................................................................... 6
FOREWORD......................................................................................................................................................... 7
PREFACE.............................................................................................................................................................. 8
WHO SHOULD READ THIS BOOK ......................................................................................................................... 8
WHAT YOU WILL LEARN ..................................................................................................................................... 9
WHAT THIS BOOK DOES NOT COVER .................................................................................................................. 9
HOW THIS BOOK IS ORGANIZED ........................................................................................................................ 10
ACKNOWLEDGEMENTS .......................................................................................................................................11
ABOUT THE COVER PICTURE ..............................................................................................................................11
INTRODUCTION............................................................................................................................................... 12
WHAT IS MESSAGING? ....................................................................................................................................... 13
WHAT IS A MESSAGING SYSTEM? ...................................................................................................................... 14
WHY USE MESSAGING?..................................................................................................................................... 15
CHALLENGES OF ASYNCHRONOUS MESSAGING ................................................................................................. 18
THINKING ASYNCHRONOUSLY ........................................................................................................................... 19
DISTRIB...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Enterprise Integration Patterns. Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions - Người đăng: Huy Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
574 Vietnamese
Enterprise Integration Patterns. Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions 9 10 482