Ktl-icon-tai-lieu

Excel

Được đăng lên bởi hoanghien1809
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Paste Special:
(các chế độ dán đặc biệt)

Trong phần này tôi gọi việc copy là “chép” và paste là “dán”
Các chế độ dán đặc biệt trong Excel cho phép người ta có thế thực hiện được các thao tác thật tuyệt vời mà chính bạn,
những ngưởi sử dụng Excel thường xuyên mới thấy hết được tầm quan trọng của nó.
Để áp dụng điều này trước tiên bạn phải chép (copy để có cái mà Paste) bạn có thể Ctrl + C hay menu Edit à Copy. Thế
là xong phần copy. Đến phần Paste có 2 cách để bật lên hộp thoại như trên hình bên:
- Menu edit àPaste Special…
- Hoặc Nhấn nút lệnh menu pop_up (tôi gọi nó như thế (người khác gọi thế nào tôi hỏng biết J) đó là nút lệnh nằm giữa
nút right Windows và nút right Ctrl (nút cửa sổ và nút Ctrl bên phải).
Tất nhiên là nếu bạn phải đưa con trỏ về vị trí mà bạn muổn dán trước khi thực hiện gọi hộp thoại này lên nhéNhư bạn
thấy trong hộp thoại Paste Special: Nó gồm có 3 khung: Paste, Operation, others, và các nút lệnh
1.Paste (Dán):
a.“All”: (chép hết) Chuyện này khỏi nói chắc các bạn cũng biết, nó giúp bạn chép hết như khi bạn dán bình thường, nói
chung không có gi đặc biệt. (Đây là tuỳ chọn mặc định)
b.Formulas: (Công thức): nếu được chọn có nghĩa là bạn chỉ cho phép nó chép công thức à điều này có nghĩa là tất cả
những thứ khác đều không sao. Điều này thật tuyệt vời vì nếu bạn đã vẽ viền (bordering) xong mà bạn chép hết thì bạn
phải tốn công vẽ viền lại vì đồi khi ở các vị trí khác nhau bạn sẽ vẽ loại viền khác nhau. Việc sử dụng chép công thức đảm
bảo sự tuân thủ như khi bạn chép công thức theo kiểu bình thường (thay đổi đối với các địa chỉ tương đối và giữ nguyên
các địa chỉ tuyệt đối).
c.Values: (giá tri):Nếu tuỳ chọn này được kích hoạt có nghĩa là bạn chỉ cần lấy giá trị tình được trong ô chép chứ không
quan tâm đến các tính (công thức). Tôi thường sử dụng chuyện này để thay đổi kiểu chử hoa thường (change case) hay
chép giá trị từ các cột tính phụ. (tất nhiên điều này có nghĩa là sự thay đổi giá trị của ô chép không có bất kỳ ảnh hưởng
nào đến ô dán. Ví dụ:
i.Tôi có dòng chữ: “I love you” ở ô A1. Bây giờ tôi muốn đổi giá trị của ô này thành in hoa. Lưu ý rằng trong Excel không
hổ trợ change case như trong word.
ii.Thao tác của tôi là:
(1)Tìm một ô trống giã sử là ô A2 và gõ vào ô trống đó công thức =upper(A1). Như vậy ở ô A2 tôi có được kết quả công
thức là dòng chữ: “I LOVE YOU”.
(2)Tiếp theo tôi chọn ô A2 và bấm “Ctrl + C” (thực hiện đông tác chép).
(3)Tiếp theo tôi ch...
Paste Special:
(các chế độ dán đặc biệt)
http://i46.photobucket.com/albums/f110/Binhpublic/GPE%20posts/pastespecial.jpg
Trong phần này tôi gọi việc copy là “chép” và paste là “dán”
Các chế độ dán đặc biệt trong Excel cho phép người ta có thế thực hiện được các thao tác thật tuyệt vời mà chính bạn,
những ngưởi sử dụng Excel thường xuyên mới thấy hết được tầm quan trọng của nó.
Để áp dụng điều này trước tiên bạn phải chép (copy để có cái mà Paste) bạn có thể Ctrl + C hay menu Edit à Copy. Thế
là xong phần copy. Đến phần Paste có 2 cách để bật lên hộp thoại như trên hình bên:
- Menu edit àPaste Special…
- Hoặc Nhấn nút lệnh menu pop_up (tôi gọi nó như thế (người khác gọi thế nào tôi hỏng biết J) đó là nút lệnh nằm giữa
nút right Windows và nút right Ctrl (nút cửa sổ và nút Ctrl bên phải).
Tất nhiên là nếu bạn phải đưa con trỏ về vị trí mà bạn muổn dán trước khi thực hiện gọi hộp thoại này lên nhéNhư bạn
thấy trong hộp thoại Paste Special: Nó gồm có 3 khung: Paste, Operation, others, và các nút lệnh
1.Paste (Dán):
a.“All”: (chép hết) Chuyện này khỏi nói chắc các bạn cũng biết, nó giúp bạn chép hết như khi bạn dán bình thường, nói
chung không có gi đặc biệt. (Đây là tuỳ chọn mặc định)
b.Formulas: (Công thức): nếu được chọn có nghĩa là bạn chỉ cho phép nó chép công thức à điều này có nghĩa là tất cả
những thứ khác đều không sao. Điều này thật tuyệt vời vì nếu bạn đã vẽ viền (bordering) xong mà bạn chép hết thì bạn
phải tốn công vẽ viền lại vì đồi khi ở các vị trí khác nhau bạn sẽ vẽ loại viền khác nhau. Việc sử dụng chép công thức đảm
bảo sự tuân thủ như khi bạn chép công thức theo kiểu bình thường (thay đổi đối với các địa chỉ tương đối và giữ nguyên
các địa chỉ tuyệt đối).
c.Values: (giá tri):Nếu tuỳ chọn này được kích hoạt có nghĩa là bạn chỉ cần lấy giá trị tình được trong ô chép chứ không
quan tâm đến các tính (công thức). Tôi thường sử dụng chuyện này để thay đổi kiểu chử hoa thường (change case) hay
chép giá trị từ các cột tính phụ. (tất nhiên điều này có nghĩa là sự thay đổi giá trị của ô chép không có bất kỳ ảnh hưởng
nào đến ô dán. Ví dụ:
i.Tôi có dòng chữ: “I love you” ở ô A1. Bây giờ tôi muốn đổi giá trị của ô này thành in hoa. Lưu ý rằng trong Excel không
hổ trợ change case như trong word.
ii.Thao tác của tôi là:
(1)Tìm một ô trống giã sử là ô A2 và gõ vào ô trống đó công thức =upper(A1). Như vậy ở ô A2 tôi có được kết quả công
thức là dòng chữ: “I LOVE YOU”.
(2)Tiếp theo tôi chọn ô A2 và bấm “Ctrl + C” (thực hiện đông tác chép).
(3)Tiếp theo tôi chọn ô A1 và bấm chuổi phím: menu (nút bấm nằm giữa nút “Ctrl” trái và nút “windows” trái) tiếp theo là
nút “s” (chọn “Paste Special”) tiếp theo là nhấn “v” chọn “Values”. Cuối cùng tất nhiên là nhần “Enter”
Qua các thao tác trên bạn có thể cho là nó dài dòng khó nhớ, và tốn thời gian. Nhưng nếu bạn cố gắng nhớ và thực hiện
nó một các nhuần nhuyễn thì bạn sẽ hiểu là nó hay như thế nào!
Điều tiếp theo bạn nên lưu ý là nếu bạn dùng đến con chuột trong chuyện này thì tức là bạn đã nhân 3 thời gian thao tác
d. Format: (định dạng): Đây là tuỳ chọn giúp bạn chỉ chép các định dạng kể cả các định dạng theo điều kiện (conditional
formatting (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=45)). Với công dụng chỉ chép định dạng bạn có thể
định dạng cho các vị trí khác nhau từ một vị trí định dạng chuẩn.
Việc làm này cũng giống như khi bạn nhất tô định dạng bằng cây chổi format
e.Comments: (ghi chú): Đây là tuỳ chọn giúp bạn chỉ chép các ghi chú. (Đây là một trong những thứ mà tui ít sài –
nhưng biết đâu có khi bạn lại cần đến)
f.Validation (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=98): (Sự xác nhận – cái này tui dịch đại chứ không
biết chính xác người ta gọi là gì nếu bạn muốn biết nó thật sự nghĩa là gì thì hãy đi theo đường liên kết (link)!!). Nếu bạn
đã sài qua validation thì chắc chắn rằng bạn sẽ cần đến chức năng này khi bạn cần sự xác nhận cho các địa chỉ khác
ngoài địa chỉ cũ.
g. All except borders: (tất cả ngoại trừ đường viền): Quá dể hiểu tất cả đều hiện rõ ra đó: chép tất cả ngoại trừ đường
viền tức là không làm thay đổi định dạng về đường viền của ô dán.
h. Column width (độ rộng cột): độ rộng cột của địa chỉ dán sẽ bằng độ rộng cột của địa chỉ chép. Cái này hơi khó sài đấy.
Cứ thử đi. Tui sài nó tốt trong office 2000 nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong office XP trở đi.
(Hai chức năng sau đây không có trong Excel 2000 trở về trước)
i. Formulas and number formats (công thức và dạng định dạng số): cái này giống cái paste special formulas ở trên nhưng
có thêm cái định dạng số. Nhớ là chỉ là định dạng số thôi đấy nhé chứ không hề có chuyện định dạng fonts hay bất kỳ cái
gì khác ví dụ: số của bạn là có định dạng là 1,020.20 (hai số sau dấu thập phân, có phân cách hàng ngàn), thì nơi chép
tới có ngoài công thức giống còn giống cả cái này nữa. Nếu biết thêm về number formats và những điều đặc biệt của nó
mời bạn xem Công cụ số “number formats”
j. Values and number formats (giá trị và định dạng số): Cái này lại giống y như cái chép công thức là định dạng số ở trên
chỉ có điều là thay vì là công thức thì bây giờ là giá trị.
Excel - Người đăng: hoanghien1809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Excel 9 10 846