Ktl-icon-tai-lieu

excel toàn tập

Được đăng lên bởi tam4404
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 4995 lần   |   Lượt tải: 65 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
TRUNG TÂM TIN HỌC
HOÀNG VŨ LUÂN

GIÁO TRÌNH

HUẾ – 2005

MỤC LỤC
MỤC LỤC
BÀI 1

2
TỔNG QUAN VỀ EXCEL...........................................................................................................5

BÀI 2
LÀM VIÊC VỚI BẢNG TÍNH...................................................................................................12
BÀI 3
CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL .....................................................................18
BÀI 4
TẠO BIỂU ĐỒ - CHART WIZARD......................................................................................... 25
BÀI 5
CƠ SỞ DỮ LIÊU TRONG EXCEL..........................................................................................30
BÀI 6
CÁC THAO TÁC TRÊN DANH SÁCH DỮ LIÊU..................................................................34
BÀI 7
CÁC CHỨC NĂNG BỔ SUNG................................................................................................. 45
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MS-EXCEL ....................................................................................................... 51

2

Hoàng Vũ Luân

TIN HỌC ỨNG DỤNG - MICROSOFT EXCEL -

3

TIN HỌC ỨNG DỤNG - MICROSOFT EXCEL

4

Hoàng Vũ Luân

BÀI 1
TỔNG QUAN VỀ EXCEL
1.1.

Giới thiệu - Các chức năng chính của Excel

1. Giới thiệu
Excel là trình ứng dụng bảng tính trong Windows, thuộc bộ công cụ văn phòng
Microsoft Office (MsOffice). Excel là ứng dụng đa văn bản – nghĩa là có thể mở đồng
thời nhiều hơn một cửa sổ văn bản. Các thao tác trong Excel tuân theo tiêu chuẩn của
Windows, như: làm việc với cửa sổ, các hộp đối thoại, hệ thống menu, sử dụng mouse,
các biểu tượng lệnh...
Excel có thể được cài đặt một cách độc lập, nhưng thông thường là qua bộ cài đặt
MsOffice. Đường dẫn đến chương trình EXCEL.EXE thường là ...Programs\Microsoft
Office\
2. Các chức năng chính của Excel
Là một ứng dụng bảng tính, mỗi cửa sổ văn bản của Excel là một WorkBook, trong
đó gồm nhiều Sheet – mỗi Sheet có thể là bảng tính, biểu đồ hoặc macro bảng tính. Các
Sheet có thể độc lập hoặc phụ thuộc nhau tùy vào sự tổ chức của người sử dụng. Khi
lưu (save) WorkBook, Excel tự động thêm phần mở rộng là XLS.
Chức năng chính của Excel bao gồm:
- tính toán, phân tích, tạo biểu đồ, lập báo cáo... trên các dữ liệu được tổ chức theo
dạng bảng 2 chiều (mô hình quan hệ).
- chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng khác
Các chức năng này một phần được thực hiện thông qua các hàm đã được thiết kế
sẵn hoặc hàm do người sử dụng tự tạo; phần khác thông q...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
TRUNG TÂM TIN HỌC
HOÀNG VŨ LUÂN
GIÁO TRÌNH
HUẾ – 2005
excel toàn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
excel toàn tập - Người đăng: tam4404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
excel toàn tập 9 10 689