Ktl-icon-tai-lieu

Giám sát mạng

Được đăng lên bởi lephuc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁM SÁT MẠNG

Biên soạn và hướng dẫn: GV. Nguyễn Thái Hòa

noá
nngngtaâ
mmmgiao
i maï
gtaâ
taâ
giao
Noá
noáinoá
imaï
maï
giao

NỘI DUNG
- REMOTE DESKTOP (Điều khiển máy tính từ xa)
- Vẽ sơ đồ mạng
- Các công cụ quản trị, giám sát mạng

Noái maïng taâm giao

REMOTE DESKTOP
Remote Desktop Connection là một công nghệ cho
phép ta ngồi ở một máy tính (máy client) và kết nối
với một máy tính từ xa (máy chủ) ở một vị trí khác nhau.

Ví dụ, ta kết nối với máy tính làm việc của mình từ máy
tính ở nhà và có quyền truy cập vào tất cả các chương
trình, các tập tin và tài nguyên mạng như đang ở phía
trước máy tính của mình tại nơi làm việc.

Noái maïng taâm giao

CÁC LOẠI REMOTE
Chức năng có sẵn trên windows :
- Remote Seasion
- Remote Assistance
Phần mềm thứ ba:
- Teamviewer
- RealVNC
- Remote Admin

Noái maïng taâm giao

ĐIỀU KIỆN REMOTE
- Bật chức năng cho phép remote tại máy trạm
- Đặt tài khoản và mật khẩu chứng thực
- Mạng giữa 2 máy thông suốt

Thực hành Demo

Noái maïng taâm giao

THỰC HÀNH VẼ SƠ ĐỒ MẠNG
- SƠ ĐỒ VỊ TRÍ
- SƠ ĐỒ LOGIC

Noái maïng taâm giao

CÁC CÔNG CỤ GIÁM SÁT MẠNG
- IP Scan
- WhiteShark
- Cain & Abel

Noái maïng taâm giao

WHITE SHARK
• Giới thiệu về công
cụ Wireshark
• Cách cài đặt
Wireshark
• Cách sử dụng
Wireshark

Noái maïng taâm giao

WHITE SHARK
• Là công cụ phân tích các
giao thức của mạng
• Xem chi tiết giao thức
mạng
• Bắt và phân tích các gói
tin, phân tích VoIP
• Làm việc với nhiều loại kết
nối mạng như : Ethernet,
IEEE 802.11, PPP/HDLC,
ATM, Blutooth, USB...
• Giao diện đồ họa và miễn
phí

Noái maïng taâm giao

WHITE SHARK
• Truy cập trang
web:

hark.org/downloa
d.html.
• Lựa chọn phiên
bản phù hợp với
hệ điều hành và
cấu hình máy tính.
• Tiến hành cài đặt.

Noái maïng taâm giao

WHITE SHARK
• Chạy file setup,click
Next
• Chọn I Agree
• Lựa chọn các gói cài
đặt,chọn Next
• Lựa chọn các thành
phần hiển thị,chọn
Next
• Lựa chọn ổ đĩa lưu trữ
chương trình
• Gói phần mềm yêu
cầu cài đặt thêm
Wincap,chọn Install

Noái maïng taâm giao

WHITE SHARK
• Giao diện của
chương trình
• Các menu căn
bản
• Các chức năng cơ
bản chính của
chương trình

Noái maïng taâm giao

WHITE SHARK
• Giao diện của
chương trình
• Các menu căn
bản
• Các chức năng cơ
bản chính của
chương trình

Noái maïng taâm giao

CAIN & ABEL
• DEMO

Noái maïng taâm giao

...
noái maïng taâm giao
noái maïng taâm giao
noái maïng taâm giaoNoái maïng taâm giao
Biên soạn và hướng dẫn: GV. Nguyễn Thái Hòa
GIÁM SÁT MẠNG
Giám sát mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giám sát mạng - Người đăng: lephuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giám sát mạng 9 10 346