Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án điện dân dụng - Máy biến áp một pha

Được đăng lên bởi luonglm98
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 12 : QUẤN
MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Hiểu được quy trình quấn máy biến áp một pha.
- Hiểu được yêu cầu, cách tính toán của từng bước
khi thiết kế máy biến áp một pha.
2. Kĩ năng:
- Biết quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ.
- Biết cách tính toán từng bước của quy trình quấn
máy biến áp một pha.
3.Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập .
II/ CHUẨN BỊ BÀI DẠY:
1/Chuẩn bị nội dung:

- Nghiên cứu bài 12-SGK .
- Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng.
2/Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Phích cắm điện, công tắc.
- Bàn quấn dây, panh,đồng hồ đo điện,khoan,mỏ
hàn,kìm các loại,bút thử điện,tua
vít,dao,kéo...
- Vật mẫu: Lõi thép,dây quấn.
- Dụng cụ: Vạn năng kế để kiểm tra,kìm,tuavít,bút
thử điện...
- Lõi thép,dây quấn cuộn sơ cấp,thứ cấp,dây điện.
- Vật liệu cách điện: Giấy cách điện,bìa cách
điện,,băng dính,băng vải,ống ghen.
- Vật liệu khác: Sơn cách điện,nhựa thông,thiếc
hàn,ốc,vít,thanh kẹp...
III/ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG
1/ Ổn định lớp: 2’

Kiểm tra sĩ số lớp học
2/ Kiểm tra bài cũ: 3’
Câu hỏi: Nêu các quy trình làm khuôn máy biến
áp?
3/ Nội dung bài giảng: 125’

Hoạt động của
thầy và trò
Hoạt

động

TG

Nội dung bài giảng

1: 30’ I/ Quấn dây máy biến áp

Tìm hiểu cách

1.Tính số vòng dây của 1

quấn dây MBA

lớp và số lớp dây quấn.

* GV diễn gải: Để

- Số vòng dây một lớp được

quấn dây MBA,ta

tính như sau:

phải tính số vòng
dây của một lớp
và số lớp dây
quấn.

Chiều cao cửa sổ –

-

Hoạt động của
thầy và trò

TG

Nội dung bài giảng
Số vòng 1lớp =

ĐK dây(kể cả
cách điện)

* GV cần lưu ý
với HS rằng: Nếu
số lớp dây quấn là
số thập phân thì
nên làm tròn.Sau
đó tính lại số vòng
dây của mỗi lớp

- Số lớp dây quấn được tính
như sau:
Tổng số vòng dây

dây quấn.

Số lớp dây quấn
= dây mỗi lớp
Số vòng

GV giải thích
cách làm từng
bước để HS dễ
hiểu.

2. Quấn dây.

(Lưu ý: Để lấy
các đầu dây ra
ngoài,chập

đôi

- Khi quấn vòng dây đầu
tiên phải dùng băng vải,vị trí

Hoạt động của
thầy và trò

TG

Nội dung bài giảng

dây

đang

đầu dây không nằm trong

quấn,bọc

cách

vùng cửa sổ.Quấn dây theo

điện,đánh dấu rồi

từng lớp.Sau khi xong một

tiếp tục quấn.Các

lớp phải lót giấy cách điện

đầu

giữa hai lớp rồi tiếp tục quấn

dây

phải

được đưa ra cùng

các lớp sau.

một phía).

- Sau khi quấn xong cuộn
dây sơ cấp thì lót giấy cách
điện sau đó tiếp tục quấn
cuộn thứ cấp trong quá trình
quấn cần theo dõi số vòng
dây trên đồng hồ.
- Khi quấn xong đủ vòng
dây lấy giấy cách điện bọc
bê...
Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 12 : QUẤN
MÁY BIẾN ÁP MT PHA
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Hiểu được quy trình qun máy biến áp một pha.
- Hiểu được yêu cầu, cách tính toán của từng bước
khi thiết kế máy biến áp một pha.
2. Kĩ năng:
- Biết quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ.
- Biết cách tính toán từng bước của quy trình qun
máy biến áp một pha.
3.Thái độ:
- Có thái đnghiêm túc trong học tập .
II/ CHUẨN BỊ BÀI DẠY:
1/Chun bị nội dung:
Giáo án điện dân dụng - Máy biến áp một pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án điện dân dụng - Máy biến áp một pha - Người đăng: luonglm98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo án điện dân dụng - Máy biến áp một pha 9 10 196