Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học

Được đăng lên bởi Đỗ Minh Tiến
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 1: Từ ngày 08/6/2015 đến ngày 12/6/2015

Tiết 1.

Bài 1:
NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (2T)
SGK: 3

I. Mục đích, yêu cầu:
- Giúp học sinh làm quen với máy tính (công dụng và cấu tạo cơ bản). Giúp các
em biết một số yêu cầu khi làm việc với máy tính như tư thế ngồi, cách bố trí ánh
sáng.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh ảnh về máy tính, 1 bộ máy tính để bàn, xách tay.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Ổn định lớp.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Từ nay em có một người bạn - HS lắng nghe.
mới, đó là chiếc máy tính. Bạn mới của em có
nhiều đức tính quý: chăm làm, làm đúng, làm
nhanh và thân thiện.
2. Bài dạy:
HĐ 1: Giới thiệu về máy tính: Người bạn – máy - HS lắng nghe.
tính sẽ giúp em học bài, tìm hiểu thế giới xung
quanh, liên lạc với bạn bè trong nước và quốc
tế. Máy tính cũng sẽ cùng em tham gia các trò
chơi lí thú và bổ ích.
- GV mời 2 em cho ví dụ cụ thể.
- HS trả lời.
- Các em đã được thấy mấy loại máy tính?
- HS lắng nghe, trả lời.
- Có nhiều loại máy tính. Hai loại thường thấy - HS quan sát tranh và hình 2
là máy tính để bàn và máy tính xách tay.
SGK.
HĐ 2: Các thành phần cơ bản của máy tính:
- HS quan sát hình 1, xem máy tính để bàn có - HS quan sát hình 1 và trả lời.
mấy bộ phận cơ bản?
- Yêu cầu HS nêu tên từng bộ phận?
- Màn hình, phần thân máy, bàn
phím, chuột.
- GV yêu cầu HS nêu công dụng từng bộ phận:
+ Màn hình.
- Cho thấy kết quả hoạt động
của máy tính.
- Giống vật gì trong nhà các em?
- 1 HS trả lời.
+ Phần thân máy:
- Chứa nhiều chi tiết tinh vi, bộ

xử lí là bộ não điều khiển mọi
hoạt động của máy tính.
- GV yêu cầu HS lên chỉ ra phần thân máy.
- 1 HS lên máy, các em còn lại
quan sát.
+ Bàn phím:
- Gồm nhiều phím. Khi gõ các
phím, ta gửi tín hiệu vào máy
tính.
- GV yêu cầu HS lên gõ vài phím và xem kết - 1 HS lên gõ, các em còn lại
quả trên màn hình.
quan sát.
+ Chuột:
- Giúp điều khiển máy tính
nhanh chóng và thuận tiện.
-Yêu cầu HS nhắc lại.
- HS nhắc lại.
HĐ 3: Ích lợi của máy tính trong việc học tập
của các em.
- Yêu cầu HS quan sát hình 3, 4, 5 và trả lời.
- 3 HS trả lời.
- Yêu cầu một số HS nêu thêm ích lợi mà em - HS trả lời.
biết.
- GV nhắc lại và nêu thêm một vài công dụng - HS lắng nghe.
thường thấy: Liên lạc với bạn bè, nghe nhạc,
xem phim, chơi các trò chơi, xử lí hình ảnh….
C. Củng cố, dặn dò:
- GV nêu lại các loại máy tính thường thấy, các
bộ phận chính và ích lợi của máy tính.
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà làm bài tập 1, 2, 3 SGK/6-7.

Tiết 2.

Bài 1:
NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (tt)
SGK: 7 - SG...
TUẦN 1: Từ ngày 08/6/2015 đến ngày 12/6/2015
Tiết 1. Bài 1:
NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (2T)
SGK: 3
I. Mục đích, yêu cầu:
- Giúp học sinh làm quen với máy tính (công dụng cấu tạo bản). Giúp các
em biết một số yêu cầu khi làm việc với máy tính như thế ngồi, cách bố t ánh
sáng.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh ảnh về máy tính, 1 bộ máy tính để bàn, xách tay.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
A. Ổn định lớp.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: T nay em một người bạn
mới, đó chiếc máy tính. Bạn mới của em
nhiều đức tính quý: chăm làm, làm đúng, làm
nhanh và thân thiện.
2. Bài dạy:
HĐ 1: Giới thiệu về máy tính: Người bạn – máy
tính s giúp em học bài, tìm hiểu thế giới xung
quanh, liên lạc với bạn trong nước quốc
tế. Máy tính cũng sẽ cùng em tham gia các trò
chơi lí thú và bổ ích.
- GV mời 2 em cho ví dụ cụ thể.
- Các em đã được thấy mấy loại máy tính?
- nhiều loại máy tính. Hai loại thường thấy
là máy tính để bàn và máy tính xách tay.
HĐ 2: Các thành phần cơ bản của máy tính:
- HS quan sát nh 1, xem máy tính để bàn có
mấy bộ phận cơ bản?
- Yêu cầu HS nêu tên từng bộ phận?
- GV yêu cầu HS nêu công dụng từng bộ phận:
+ Màn hình.
- Giống vật gì trong nhà các em?
+ Phần thân máy:
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe, trả lời.
- HS quan sát tranh và hình 2
SGK.
- HS quan sát hình 1 và trả lời.
- Màn nh, phần thân máy, bàn
phím, chuột.
- Cho thấy kết quả hoạt động
của máy tính.
- 1 HS trả lời.
- Chứa nhiều chi tiết tinh vi, bộ
Giáo án tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học - Người đăng: Đỗ Minh Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Giáo án tin học 9 10 967