Ktl-icon-tai-lieu

giáo an tin hoc 11

Được đăng lên bởi thachduyen
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 6473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Giáo án Tin học 11

Trường THPT Lê Thị Riêng

Tuần 1 - Tiết 01.
Ngày soạn: 12/8/2014.

Chương I . MỘT SỐ KHÁI NIỆM
VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
§1: KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
I. MỤC TIÊU
1.Về kiến thức
- Biết và phân biệt được có 3 lớp ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ máy, hợp ngữ và
ngôn ngữ bậc cao.
- Biết vai trò của chương trình dịch.
- Biết khái niệm biên dịch và thông dịch.
- Biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của chương trình dịch là phát hiện lỗi cú
pháp của chương trình nguồn.
2. Về kỹ năng
- Nắm được khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình.
- Nắm được vai trò của chương trình dịch, phân biệt được biên dịch và thông dịch.
3. Về thái độ
- Chăm chú lắng nghe và nắm vững vấn đề.
II. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ
1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án, phòng máy.
2. Chuẩn bị của học sinh: Xem trước bài ở nhà, đồ dùng học tập, vở ghi, sgk.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Không.
3. Nội dung bài mới:
Dẫn dắt vào bài (2p): Trong chương trình lớp 10 các em đã được biết đến một số khái
niệm ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch…trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tập chung
làm sáng tỏ hơn về chương trình dịch(bao gồm biên dịch và thông dịch).
Hoạt động của giáo viên và học sinh
*Hoạt động1: Tìm hiểu khái niệm lập trình.
- GV: Em hãy nêu các bước giải bài toán trên máy
vi tính?
- HS: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- GV:Phân tích câu trả lời và nhắc lại các bước giải
một bài toán trên máy vi tính.
Có 5 bước:
+ Bước 1: Xác định bài toán.
+ Bước 2: Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán.
+ Bước 3: Viết Chương Trình.
+ Bước 4: Hiệu Chỉnh.
+ Bước 5: Viết tài liệu
- GV: Làm sao để máy tính có thể hiểu và thực
hiện các thuật toán đã lựa chọn để giái bài toán?
- HS: Suy nghĩ và trả lời
- GV: Giới thiệu với các em khái niệm lập trình.
- HS: Lắng nghe ghi chép.
Lưu ý: giải thích thêm
Ý nghĩa của lập trình là để tạo ra các chương trình
1

Nội dung
I. Tìm hiểu chung về lập trình
1. Khái niệm: Lập Trình là sử dụng một
cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn
ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và
diễn đạt các thao tác của bài toán.
2. Các loại ngôn ngữ lập trình
a. Ngôn ngữ máy:
- Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy có
thể nạp trực tiếp vào bộ nhớ và thực hiện
ngay
- Là ngôn ngữ duy nhất máy tính có thể
trực tiếp hiểu và thực hiện.
- Mỗi loại máy tính có một ngôn ngữ riêng
của mình.
b. Hợp ngữ:
- Phát triển từ ngôn ngữ máy.
- Ít phụ thuộc vào máy và dễ viết chương
trình hơn ngôn ngữ ...
Giáo án Tin học 11 Trường THPT Lê Thị Riêng
Tuần 1 - Tiết 01.
Ngày soạn: 12/8/2014.
Chương I . MỘT SỐ KHÁI NIỆM
VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
§1: KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
I. MỤC TIÊU
1.Về kiến thức
- Biết phân biệt được 3 lớp ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ máy, hợp ngữ
ngôn ngữ bậc cao.
- Biết vai trò của chương trình dịch.
- Biết khái niệm biên dịch và thông dịch.
- Biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của chương trình dịch phát hiện lỗi
pháp của chương trình nguồn.
2. Về kỹ năng
- Nắm được khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình.
- Nắm được vai trò của chương trình dịch, phân biệt được biên dịch và thông dịch.
3. Về thái độ
- Chăm chú lắng nghe và nắm vững vấn đề.
II. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ
1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án, phòng máy.
2. Chuẩn bị của học sinh: Xem trước bài ở nhà, đồ dùng học tập, vở ghi, sgk.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Không.
3. Nội dung bài mới:
Dẫn dắt vào bài (2p): Trong chương trình lớp 10 các em đã được biết đến một số khái
niệm ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch…trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tập chung
làm sáng tỏ hơn về chương trình dịch(bao gồm biên dịch và thông dịch).
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung
*Hoạt động1: Tìm hiểu khái niệm lập trình.
- GV: Em hãy nêu các bước giải i toán trên máy
vi tính?
- HS: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- GV:Phân tích câu trả lời và nhắc lại các bước giải
một bài toán trên máy vi tính.
Có 5 bước:
+ Bước 1: Xác định bài toán.
+ Bước 2: Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán.
+ Bước 3: Viết Chương Trình.
+ Bước 4: Hiệu Chỉnh.
+ Bước 5: Viết tài liệu
- GV: Làm sao để máy tính thể hiểu thực
hiện các thuật toán đã lựa chọn để giái bài toán?
- HS: Suy nghĩ và trả lời
- GV: Giới thiệu với các em khái niệm lập trình.
- HS: Lắng nghe ghi chép.
Lưu ý: giải thích thêm
Ý nghĩa của lập trình để tạo ra các chương trình
I. Tìm hiểu chung về lập trình
1. Khái niệm: Lập Trình sử dụng một
cấu trúc dữ liệu các câu lệnh của ngôn
ngữ lập trình cụ thể để tả dữ liệu
diễn đạt các thao tác của bài toán.
2. Các loại ngôn ngữ lập trình
a. Ngôn ngữ máy:
- Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy có
thể nạp trực tiếp vào bộ nhớ thực hiện
ngay
- nn ngữ duy nhất máy tính thể
trực tiếp hiểu và thực hiện.
- Mỗi loại máy tính có một ngôn ngữ riêng
của mình.
b. Hợp ngữ:
- Phát triển từ ngôn ngữ máy.
- Ít phụ thuộc vào máy dễ viết chương
trình hơn nn ngữ máy. Rất gần với ngôn
ngữ máy.
1
giáo an tin hoc 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo an tin hoc 11 - Người đăng: thachduyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
giáo an tin hoc 11 9 10 736