Ktl-icon-tai-lieu

giáo án tin học cấp II

Được đăng lên bởi hoabavi
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 3305 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo án Tin học lớp 6

1

Năm học 2008-2009

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS
MÔN TIN HỌC
Cả năm
Học kỳ I
Học kỳ II

: 37 tuần
: 19 tuần : 18 tuần đầu x 2 tiết/tuần
: 18 tuần : 17 tuần đầu x 2 tiết/tuần

= 70 tiết
= 36 tiết; 01 tuần cuối : ôn tập HKI
= 34 tiết; 01 tuần cuối : ôn tập HKII

I. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1
CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Tiết- 1, 2
Tiết- 2, 3, 4
Tiết- 6, 7
Tiết- 8
Tiết-9, 10
Tiết- 11, 12
Tiết- 13, 14
Tiết- 15, 16
Tiết- 17
Tiết- 18
Tiết- 19, 20
Tiết- 21, 22
Tiết- 23, 24, 25
Tiết-26, 27
Tiết- 28

Bài 1: Thông tin và tin học
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính
CHƯƠNG II. PHẦN MỀM HỌC TẬP
Bài 5: Luyện tập chuột
Bài 6: học gõ mười ngón
Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím
Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời
Bài tập
Kiểm tra (1 tiết)
CHƯƠNG III. HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành
Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì
Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
Bài 12: Hệ điều hành Windows
Bài thực hành 2: Làm quen với Windows XP
Bài tập

Người soạn : Nguyễn Đình

Tr ường THCS Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN

Giáo án Tin học lớp 6

Tiết- 29, 30
Tiết- 31, 32
Tiết- 33
Tiết- 34
Tiết- 35, 36
Tiết- 37, 38, 39
Tiết- 40, 41
Tiết- 42, 43
Tiết 44, 45
Tiết 46, 47, 48
Tiết 49, 50
Tiết 51
Tiết 52
Tiết 53, 54
Tiết 55, 56, 57
Tiết- 58, 59
Tiết- 60, 61
Tiết- 62
Tiết- 63, 64
Tiết- 65, 66
Tiết- 67
Tiết- 68
Tiết- 69, 70

2

Năm học 2008-2009

Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục
Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
Ôn tập
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
CHƯƠNG IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN
Bài 13: Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
Bài 15 chỉnh sửa văn bản
Bài thực hành 6; em tập chỉnh sửa văn bản
Bài 16: Định dạng văn bản
Bài 17: Định dạng đoạn văn bản
Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản
Bài tập
Kiểm tra (1 tiết)
Bài 18: trình bày trang văn bản và in
Bài 19: Tìm và thay thế
Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa
Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường
Trình bày cô đọng bằng bảng
Bài tập
Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em
Bài thực hành tổng hợp: Du lịch 3 miền
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
Ôn tập
Kiểm tra học kì II

Người soạn : Nguyễn Đình

Tr ường THCS Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN

Giáo án Tin học lớp 6

3

Tuần: 1
Tiết: 1, 2
Ngày soạn: 25/8/08
Ngày dạy: 2...
Giáo án Tin học lớp 6 1 Năm học 2008-2009
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS
MÔN TIN HỌC
Cả năm : 37 tuần = 70 tiết
Học kỳ I : 19 tuần : 18 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 36 tiết; 01 tuần cuối : ôn tập HKI
Học kỳ II : 18 tuần : 17 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 34 tiết; 01 tuần cuối : ôn tập HKII
I. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1
CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Tiết- 1, 2 Bài 1: Thông tin và tin học
Tiết- 2, 3, 4 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Tiết- 6, 7 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
Tiết- 8 Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính
CHƯƠNG II. PHẦN MỀM HỌC TẬP
Tiết-9, 10 Bài 5: Luyện tập chuột
Tiết- 11, 12 Bài 6: học gõ mười ngón
Tiết- 13, 14 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím
Tiết- 15, 16 Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời
Tiết- 17 Bài tập
Tiết- 18 Kiểm tra (1 tiết)
CHƯƠNG III. HỆ ĐIỀU HÀNH
Tiết- 19, 20 Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành
Tiết- 21, 22 Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì
Tiết- 23, 24, 25 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
Bài 12: Hệ điều hành Windows
Tiết-26, 27 Bài thực hành 2: Làm quen với Windows XP
Tiết- 28 Bài tập
Người soạn : Nguyễn Đình Tr ường THCS Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN
giáo án tin học cấp II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án tin học cấp II - Người đăng: hoabavi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
giáo án tin học cấp II 9 10 423