Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học cực chuẩn

Được đăng lên bởi Thanh Trinh Duy
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 4444 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Ngày giảng

Lớp

Sĩ số

CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
Tiết 1 Bài 1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết tin học là một ngành khoa học: có đối tượng, nội dung và phương pháp
nghiên cứu riêng.
- Biết MT vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ
- Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu xã hội.
- Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính.
- Biết được một số ứng dụng của tin học và MT điện tử trong các hoạt động của
đời sống.
2. Kỹ năng:
- Nh Bài n biết được một số tính năng ưu việt của máy tính.
3. Thái độ:
- Thấy được quá trình tin học hoá toàn diện đang diễn ra trong mọi lĩnh vực hoạt
động của xã hội loài người.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
1. Chuẩn bị của giáo viên.
- Giáo án, SGK, SGV, đồ dùng dạy học.
2. Chuẩn bị của học sinh.
- Vở ghi bài, SGK.
III. Hoạt động dạy – học:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Nội dung bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự hình 1. Sự hình thành và phát triển của tin học:
thành và phát triển của tin học
GV: Thực tế cho thấy Tin học là ngành
ra đời chưa lâu nhưng những thành quả
mà nó mang lại cho con người thì vô

cùng lớn lao. Cùng với Tin học, hiệu
quả công việc được tăng lên rõ ràng.
GV: Em hãy đọc SGK (tr. 4) kết hợp
với hiểu biết của mình hãy cho biết: do
đâu mà Tin học là ngành khoa học mới
hình thành nhưng có tốc độ phát triển
mạnh mẽ như v Bài y?
HS:
- Nghiên cứu SGK.
- Trả lời câu hỏi.
HS1: trả lời câu hỏi.
HS2: bổ sung (nếu có)

Tin học là một ngành khoa học mới hình
thành nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ và
động lực cho sự phát triển đó là nhu cầu khai
thác tài nguyên thông tin của con người.
Tin học dần hình thành và phát triển trở thành
một ngành khoa học độc l Bài p, với nội
dung, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
mang đặc thủ riêng.

GV: Em hãy kể tên những ngành trong
thực tế có sự trợ giúp của Tin học
HS: trả lời câu hỏi.
Hoạt động 2: Nghiên cứu đặc tính và
vai trò của máy tính điện tử

1. Đặc tính và vai trò của máy tính điện
tử:

GV: Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, con người muốn
làm việc, sáng tạo đều cần thông tin.
Chính vì nhu cầu cấp thiết đó mà máy
tính và những đặc trưng riêng biệt của
nó đã ra đời. Qua thời gian, tin học ngày
càng phát triển và nh Bài p vào nhiều
lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống (y
tế, giao thông, truyền thông…).
GV: Ban đầu máy tính ra đời với mục
đích giúp đỡ cho việc tính toán thuần
tuý. Song thông tin ngày càng phát triển
và đa dạng đã thúc đẩy con người...
Ngày giảng Lớp Sĩ số
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
Tiết 1 Bài 1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết tin học một ngành khoa học: đối tượng, nội dung và phương pháp
nghiên cứu riêng.
- Biết MT vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ
- Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu xã hội.
- Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính.
- Biết được một số ứng dụng của tin học MT điện tử trong các hoạt động của
đời sống.
2. Kỹ năng:
- Nh Bài n biết được một số tính năng ưu việt của máy tính.
3. Thái độ:
- Thấy được quá trình tin học hoá toàn diện đang diễn ra trong mọi lĩnh vực hoạt
động của xã hội loài người.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
1. Chuẩn bị của giáo viên.
- Giáo án, SGK, SGV, đồ dùng dạy học.
2. Chuẩn bị của học sinh.
- Vở ghi bài, SGK.
III. Hoạt động dạy – học:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Nội dung bài mới:
Hoạt động của GV và HS Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự hình
thành và phát triển của tin học
GV: Thực tế cho thấy Tin học ngành
ra đời chưa lâu nhưng những thành quả
mang lại cho con người thì
1. Sự hình thành và phát triển của tin học:
Giáo án tin học cực chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học cực chuẩn - Người đăng: Thanh Trinh Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Giáo án tin học cực chuẩn 9 10 790