Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học lớp 10 bài 21

Được đăng lên bởi Quốc Cường
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
INTERNET
I.

Mục tiêu, yêu cầu :
a. Về kiến thức:
 Học sinh biết được khái niệm Internet, các lợi ích do Internet mang lại,

sơ lược về giao thức TCP/IP.
 Biết các cách kết nối Internet.
 Biết khái niệm địa chỉ IP.
b. Về kỹ năng:
Học sinh biết cách kết nối Internet.
c. Về thái độ:

Học tập, vui chơi lành mạnh, có ích trên Internet.
Nhận biết được vấn đề bản quyền trên mạng.
Có lòng say mê, yêu thích môn học.
II.

Chuẩn bị cho bài dạy:
Giáo viên: Sách giáo khoa, sách giáo viên Tin học 10, máy chiếu, tài liệu liên quan.
Học sinh: Giáo trình, vỡ ghi.

III.

Kiểm tra lại kiến thức cũ:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS Thời gian
- Mục tiêu: Giúp HS
- Chú ý theo dõi
5 phút
củng cố kiến thức trong
Bài 20: Mạng máy tính.
- Đặt câu hỏi và mời học
sinh đứng tại chỗ trả lời.
- Đặt vấn đề: Từ câu trả
lời của các bạn thì “làm
sao các mạng máy tính
kết nối được với nhau?”
Để trả lời được câu hỏi
đó thì chúng ta đến với
bài học ngày hôm nay.
Bài 21: Mạng thông tin
toàn cầu Internet.

Nội dung
Câu hỏi kiểm tra:
Câu 1: Mạng máy tính là gì?
Hãy phân biệt mạng chủ và mạng
khách?
Câu 2: Thế nào là giao thức truyền
thông?
Điều kiện để các máy tính trong
mạng giao tiếp được với nhau là
gì?

IV.

Hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV
- Đặt vấn đề: “Internet
cung cấp nguồn tài
nguyên thông tin hầu
như vô tận, giúp học tập,
vui chơi, giải trí,…
Internet đảm bảo một
phương thức giao tiếp
hoàn toàn mới giữa con
người với con người.”
- Yêu cầu HS đọc khái
niệm Internet.
- Cho HS thảo luận theo
nhóm và trả lời câu hỏi:
“Internet mang lại
những lợi ích gì?”
- Nhận xét câu trả lời của
các nhóm và sau đó
chiếu các tư liệu hình
ảnh mà GV tự thu thập
kèm theo trình bày về lợi
ích của Internet.
- GV cho HS xem clip tự
thu thập về lợi ích cũng
như là tác hại của
Internet.
- GV: “Vậy làm thế nào
để ta có thể kết nối máy
tính với Internet thì
chúng ta qua phần 2/
Kết nối Internet bằng
cách nào?”
- GV: “Các em hãy đọc
giáo trình và cho thầy
biết có bao nhiêu cách
phổ biến để kết nối
Internet?”

Hoạt động của HS Thời gian Nội dung
- Lắng nghe
20 phút
1. Internet là gì?
- Khái niệm:
Internet là mạng máy tính khổng lồ,
kết nối hàng triệu máy tính, mạng
máy tính khắp thế giới và sử dụng
bộ giao thức truyền thông TCP/IP.
- Internet được thiết lập vào năm
1983 và không có ai là chủ sở hữu.
- HS đọc giáo
trình
- Lợi ích của Internet:
- Thảo luận và cử
+ Tạo ra một cách giao tiếp hoàn
đại diện trình bày.
toàn mới giữa con người với nhau.
+ Đảm bảo khả năng thâm nhập
...
Bài 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
INTERNET
I. Mục tiêu, yêu cầu :
a. Về kiến thức:
Học sinh biết được khái niệm Internet, các lợi ích do Internet mang lại,
sơ lược về giao thức TCP/IP.
Biết các cách kết nối Internet.
Biết khái niệm địa chỉ IP.
b. Về kỹ năng:
Học sinh biết cách kết nối Internet.
c. Về thái độ:
Học tập, vui chơi lành mạnh, có ích trên Internet.
Nhận biết được vấn đề bản quyền trên mạng.
Có lòng say mê, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị cho bài dạy:
Giáo viên: Sách giáo khoa, sách giáo viên Tin học 10, máy chiếu, tài liệu liên quan.
Học sinh: Giáo trình, vỡ ghi.
III. Kiểm tra lại kiến thức cũ:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Thời gian Nội dung
- Mục tiêu: Giúp HS
củng cố kiến thức trong
Bài 20: Mạng máy tính.
- Đặt câu hỏi và mời học
sinh đứng tại chỗ trả lời.
- Đặt vấn đề: Từ câu trả
lời của các bạn thì “làm
sao các mạng máy tính
kết nối được với nhau?”
Để trả lời được câu hỏi
đó thì chúng ta đến với
bài học ngày hôm nay.
Bài 21: Mạng thông tin
toàn cầu Internet.
- Chú ý theo dõi 5 phút Câu hỏi kiểm tra:
Câu 1: Mạng máy tính là gì?
Hãy phân biệt mạng chủ và mạng
khách?
Câu 2: Thế nào là giao thức truyền
thông?
Điều kiện để các máy tính trong
mạng giao tiếp được với nhau là
gì?
Giáo án tin học lớp 10 bài 21 - Trang 2
Giáo án tin học lớp 10 bài 21 - Người đăng: Quốc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án tin học lớp 10 bài 21 9 10 830