Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học lớp 6

Được đăng lên bởi hoangbangbs-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
1. Các dạng thông tin cơ bản

- Văn bản

Biểu diễn thông
tin có quan trọng
- Hình ảnh
không? Vì sao?
- Âm thanh


Badiễn
dạng
thông
tin mà
cáctiếp
máy
tínhvàcó
Biểu
thông
tin giúp
chohiện
việcnay
truyền,
nhận
quan trọng nhất làthể
xử tiếp
lí thông
tinvà
được
nhận
xử dễ
lí. dàng, chính xác.

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Thông tin lưu trữ trong máy tính ( dữ liệu) phải được
biểu diễn dưới dạng phù hợp.

Thông tin được
biểu diễn trong
máy tính như
thế nào?

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Ví dụ:
Đèn B

Đèn A

Đèn A

Đèn B

Ý nghĩa

Bật

Bật

Được đi từ A  B và từ B  A

Bật

Tắt

Chỉ được đi từ A  B

Tắt

Bật

Chỉ được đi từ B  A

Tắt

Tắt

Cấm đi lại

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Ví dụ:
Đèn B

Đèn A

Đèn
A diễn
Đèn B
Biểu

Quy ước cách
Quy ước:
biểu diễn thông tin
- Bật là 1
trong máy tính
- Tắt là 0 Ý nghĩa

Bật
1 11 Bật
1
Bật
1 10 Tắt
0

Được đi từ A  B và từ B  A

Tắt
0 01 Bật
1
Tắt
0
0 00 Tắt

Chỉ được đi từ B  A

Chỉ được đi từ A  B

Cấm đi lại

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

Thông tin trong máy tính được biểu diễn
dưới dạng các dãy số 0 và 1, gọi là dãy bit.

Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

Thông tin
BỘ TIẾPThông
dạng văn GIAO
tin dạng
bản, hình PHẬN
bit 0
BIẾN
ảnh, âm
và 1
ĐỔI
thanh
Con người

Máy tính

Mô hình quá trình thực hiện giao tiếp giữa người và máy tính

Kết thúc!

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học lớp 6 - Người đăng: hoangbangbs-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án tin học lớp 6 9 10 389