Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình autoca 3D

Được đăng lên bởi hoangngocchinh220880
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 5617 lần   |   Lượt tải: 46 lần
TIN HỌC ỨNG DỤNG
*****

THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3D
BẰNG AUTOCAD
Y

Z

X

Bà Rịa vũng tàu, tháng 3 năm 2014

Tin Học Ứng Dụng

Tài Liệu thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

Chương 1
CƠ SỞ TẠO MÔ HÌNH BA CHIỀU
1.1. Lịch sử phát triển CAD
Mô hình hóa ba chiều (3D) là một lãnh vực phát triển nhanh chóng trong
CAD, nó là một cuộc cách mạng trong việc ứng dụng máy tính vào quá trình
thiết kế. Các phần mềm thiết kế 3D, được bắt đầu sử dụng vào những năm 1980,
ngày càng phổ biến trong công nghiệp.
Như phương pháp vẽ truyền thống, các bản vẽ hai chiều (2D) trong các
phần mềm CAD trình bày vật thể trong mặt phẳng XY. Do đó 2D CAD chỉ là
công cụ vẽ bằng máy tính (computer drafting tools) và sản phẩm cuối cùng là in
ra giấy.
Ngược lại, các mô hình 3D không chỉ là vẽ một đối tượng mà là hình ảnh
thực của vật thể. Do đó 3D CAD là công cụ mô hình hóa bằng máy tính
(computer modeling tool).
Sự xuất hiện và phát triển của hệ thống SKETCHPAD của Ivan
Sutherland thuộc trường Đại học Kỹ thuật Massachusetts vào năm 1962 được
coi là mở đầu của CAD. Tuy nhiên đầu tiên hệ thống này chỉ thực hiện các bản
vẽ hai chiều. Hệ thống SKETCHPAD III, được phát triển sau đó bởi T.E.
Johnson, cho phép biểu diễn vật thể bởi các mô hình 3D với mức độ giới hạn do
tốc độ tính của máy lúc đó còn hạn chế.
Sự phát triển của các phần mềm CAD liên quan đến sự phát triển phần
cứng. Vì giá thành của máy tính lớn vào những năm 60, 70 rất cao, do đó chỉ có
Nhà nước hoặc Công ty lớn của các nước công nghiệp phát triển mới có thể trang
bị và sử dụng các phần mềm CAD. Trong thời kỳ này các phần mềm CAD sử
dụng trong công ty Hàng không, Ô tô, Quân sự,… Tuy nhiên do số lượng tính
toán khi thiết kế mô hình 3D rất lớn và tốc độ máy còn chậm nên sự ứng dụng
còn hạn chế.
Giảm giá thành và tăng tốc độ tính toán máy tính cho phép phần mềm
thương mại thiết kế mô hình 3D solid đầu tiên ra đời vào năm 1980. Phần mềm
này được sử dụng trên các máy tính lớn và các máy tính cá nhân. Cùng thời điểm
này phần mềm AutoCAD của hãng Autodesk ra đời (1982) dùng cho máy tính
cá nhân. Các phần mềm 3D đầu tiên chỉ thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Ví dụ
các phần mềm của các công ty hàng không chuyên về thiết kế kết cấu hàng
không và nó không thích hợp cho việc thiết kế các chi tiết cơ khí có kích thước
nhỏ. Do đó các phần mềm 3D thương mại đầu tiên chỉ phục vụ cho các thị trường
đặc biệt. Các phần mềm thương mại 3D phát triển hiện nay có nhiều khả năng đa
dụng và có thể tạo các mô hình bất kỳ. Ngoài ra vào những năm 1980 phát triển
tiêu chuẩ...
TIN HỌC ỨNG DỤNG
*****
THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3D
BẰNG AUTOCAD
Bà Rịa vũng tàu, tháng 3 năm 2014
X
Y
Z
Giáo trình autoca 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình autoca 3D - Người đăng: hoangngocchinh220880
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Giáo trình autoca 3D 9 10 181