Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Autocad 2D

Được đăng lên bởi nhokcoolkute99
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 4537 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Giáo trình Autocad 2D - 2007
Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguyn Hi Hng
1
Trng i Hc Quc gia Hà Ni - Hc vin vnskills
Giáo trình Autocad 2D - 2007.
Ngi son tho: KS Nguyn Hi Hng.
CHNG I
PHN I
GII THIU AUTOCAD 2007
(Computer-Aided Design [com·puter aide de·sign] hoc Computer-Aided Drafting
[com·puter aide]  và thit k vi s tr giúp ca máy tính)
CÁC THAO TÁC CN THIT
I.1. Khi ng AutoCAD 2007
 khi ng AutoCAD 2007, ta có th thc hin theo các cách sau:
Double click vào biu tng trên màn hình nn.
Click theo ng dn Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \
AutoCAD 2007.
nh 1.1. Màn hình AutoCad khi mi khi ng
Chú ý: Nu hp thoi Create New Drawing không xut hin ta thc hin nh
sau: Trên thanh Menu chn Tools\Options\System. Chn ô “Show Startup
dialog” /Apply/ok. Hay nhp vào dòng lnh (giá tr bin là 1).
Command: Filedia
Enter new value for FILEDIA <1>:
Thông thng chn Metric/ Ok
Giáo trình Autocad 2D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Autocad 2D - Người đăng: nhokcoolkute99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Giáo trình Autocad 2D 9 10 806