Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình bài tập Pascal - ĐHKH Huế

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 11137 lần   |   Lượt tải: 12 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Ngôn ngữ Lập trình Pascal là
một phần quan trọng trong học phần Tin học Đại cương thuộc các khối ngành Khoa học
Tự nhiên, đặc biệt là ngành Công nghệ Thông tin.
Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên bước đầu làm quen với công
việc lập trình, chúng tôi đã biên soạn bộ Giáo Trình Bài tập Pascal nhằm giúp cho sinh
viên có một tài liệu học tập, rèn luyện tốt khả năng lập trình, tạo nền tảng vững chắc cho
các môn học tiếp theo trong chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông tin .
Giáo trình bai gồm rất nhiều bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Các bài tập này được
biên soạn dựa trên khung chương trình giảng dạy môn Tin học Đại cương. Bên cạch đó,
chúng tôi cũng bổ sung một số bài tập dựa trên cơ sở một số thuật toán chuẩn với các cấu
trúc dữ liệu được mở rộng nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp lập trình cho sinh viên.
Nội dung của giáo trình được chia thành 10 chương. Trong mỗi chương đều có phần
tóm tắt lý thuyết, phần bài tập mẫu và cuối cùng là phần bài tập tự giải để bạn đọc tự mình
kiểm tra những kiến thức và kinh nghiệm đã học. Trong phần bài tập mẫu, đối với những
bài tập khó hoặc có thuật toán phức tạp, chúng tôi thường nêu ra ý tưởng và giải thuật
trước khi viết chương trình cài đặt.
Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp ở Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học
Khoa học Huế đã giúp đỡ, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh nội dung giáo trình này.
Chúng tôi hy vọng sớm nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của bạn đọc về nội
dung, chất lượng và hình thức trình bày để giáo trình này ngày một hoàn thiện hơn.
Huế, Tháng 07 Năm 2004
CÁC TÁC GIẢ

Giáo trình bài tập Pascal
Chương 1

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL
Pascal là một ngôn ngữ lập trình bậc cao do Niklaus Wirth, giáo sư điện toán trường
Đại học kỹ thuật Zurich (Thụy Sĩ) đề xuất năm 1970. Ông lấy tên Pascal để kỷ niệm nhà
toán học và nhà triết học người Pháp nổi tiếng Blaise Pascal.
1. Các tập tin cần thiết khi lập trình với Turbo Pascal
Để lập trình được với Turbo Pascal, tối thiểu cần 2 file sau:
• TURBO.EXE: Dùng để soạn thảo và dịch chương trình.
• TURBO.TPL: Thư viện chứa các đơn vị chuẩn để chạy với TURBO.EXE.
Ngoài ra, muốn lập trình đồ hoạ thì phải cần thêm các tập tin:
• GRAPH.TPU: Thư viện đồ hoạ.
• *.BGI: Các file điều khiển các lo♥ại màn hình tương ứng khi dùng đồ hoạ.
• *.CHR: Các file chứa các font chữ đồ họa.
2. Các bước cơ bản khi lập một chương trình Pascal
Bước 1: Soạn thảo chương trình...
LỜI MỞ ĐẦU
Theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Ngôn ngữ Lập trình Pascal
một phần quan trọng trong học phần Tin học Đại cương thuộc các khối ngành Khoa học
Tự nhiên, đặc biệt là ngành Công nghệ Thông tin.
Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên bước đầu làm quen với công
việc lập trình, chúng tôi đã biên soạn bộ Giáo Trình Bài tập Pascal nhằm giúp cho sinh
viên một tài liệu học tập, rèn luyện tốt khả năng lập trình, tạo nền tảng vững chắc cho
các môn học tiếp theo trong chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông tin .
Giáo trình bai gồm rất nhiều bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Các bài tập này được
biên soạn dựa trên khung chương trình giảng dạy môn Tin học Đại cương. Bên cạch đó,
chúng tôi cũng bổ sung một số bài tập dựa trên cơ sở một số thuật toán chuẩn với các cấu
trúc dữ liệu được mở rộng nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp lập trình cho sinh viên.
Nội dung của giáo trình được chia thành 10 chương. Trong mỗi chương đều phần
tóm tắt lý thuyết, phần bài tập mẫu và cuối cùng là phần bài tập tự giải để bạn đọc tự mình
kiểm tra những kiến thức kinh nghiệm đã học. Trong phần bài tập mẫu, đối với những
bài tập khó hoặc thuật toán phức tạp, chúng tôi thường nêu ra ý tưởng giải thuật
trước khi viết chương trình cài đặt.
Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học
Khoa học Huế đã giúp đỡ, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh nội dung giáo trình này.
Chúng tôi hy vọng sớm nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của bạn đọc về nội
dung, chất lượng và hình thức trình bày để giáo trình này ngày một hoàn thiện hơn.
Huế, Tháng 07 Năm 2004
CÁC TÁC GIẢ
Giáo trình bài tập Pascal - ĐHKH Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình bài tập Pascal - ĐHKH Huế - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Giáo trình bài tập Pascal - ĐHKH Huế 9 10 511