Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình các dịch vụ mạng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LOGO

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT TÂY BẮC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÁC DỊCH VỤ MẠNG

Giáo viên biên soạn: Từ Thanh Trí
Email: thanhtri_it@yahoo.com

1

GV: Từ Thanh Trí

LOGO

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol

1. Giới thiệu dịch vụ DHCP
 Thông thường một mô hình mạng, Admin có thể
cấu hình IP cho các máy client theo 2 cách là:
cấu hình thủ công (static) và cấu hình tự động
(dynamic) dùng DHCP để cấp phát IP động.
1. Static: Khai báo địa chỉ IP dạng tĩnh trên từng
máy client theo cách thủ công. Chỉ nên dùng
cách này để cấp phát địa chỉ IP cho các client
khi :
- Một máy chủ hoặc một máy trạm (client)
đang chạy một ứng dụng đòi hỏi phải có IP tĩnh.
- Trong mạng không có DHCP Server.
- Quy mô mạng nhỏ (dưới 20 máy).

1. Giới thiệu dịch vụ DHCP
2. Dynamic :
 Địa chỉ IP động là một địa chỉ sẽ thay đổi trong
khoản thời gian xác định.
 Người quản trị dùng dịch vụ DHCP để cấp phát
địa chỉ IP động này cho các máy trạm trong
mạng.
 Phù hợp với việc cấp phát địa chỉ cho một mạng
lớn, và việc cấp phát IP động dạng này được
quản lý tập trung thông qua DHCP Server.

So sánh Dynamic và Static
- Khắc phục được tình trạng đụng địa chỉ IP và
giảm chi phí quản trị cho hệ thống mạng.
- Giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) tiết
kiệm được số lượng địa chỉ IP thật(public IP).
- Phù hợp với các máy tính thường xuyên di
chuyển qua lại giữa các mạng.
- Kết hợp với hệ thống mạng không dây (Wireless)
cung cấp các điểm Hostpot như: nhà ga, sân
bay, trường học,…

12. Bảo mật cơ bản cho DHCP Server
- Bảo mật về mặt vật lý cho các máy chủ DHCP
(physically secure)
- Nên sử dụng hệ thống file NTFS để lưu trữ dữ liệu
hệ thống.
- Triển khai và ứng dụng các giải pháp anti-virus
mạnh cho hệ thống.
- Thường xuyên cập nhật các bản vá lỗi cho các
phần mềm và Windows.
- Các dịch vụ hay các phần mềm không sử dụng thì
nên xóa hoặc uninstall đi.

12. Bảo mật cơ bản cho DHCP Server
- Thực hiện việc quản lý DHCP với user có quyền
hạn tối thiểu nhất.
- DHCP Server phải được đặt phía sau firewall.
- Đóng tất cả các port không sử dụng đến.
- Để tăng thêm tính bảo mật cho DHCP Server, bạn
có thể sử dụng VPN tunnel để bảo mật traffic
DHCP.
- Sử dụng filter MAC Address.
- Giám sát hoạt động của DHCP bằng cách xem
qua các file log và xem thông tin thống kê của h ệ

...
LOGO
CÁC D CH V M NG
Giáo viên biên so n: T Thanh T
Email: thanhtri_it@yahoo.com
1
TR NG TRUNG C P KINH T K THU T TÂY B CƯỜ
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
GV: T Thanh Trí
Giáo trình các dịch vụ mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình các dịch vụ mạng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình các dịch vụ mạng 9 10 0