Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình CSDL ACCESS

Được đăng lên bởi Vo Van Phuc
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 3923 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Giáo trình CSDL ACCESS
Chương 1

TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS

1. GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS
Microsoft Access là một Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (QTCSDL) tương tác người
sử dụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ
hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổ chức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin.
Microsoft Access cho ta các khả năng thao tác dữ liệu, khả năng liên kết và công
cụ truy vấn mạnh mẽ giúp quá trình tìm kiếm thông tin nhanh. Người sử dụng có thể chỉ
dùng một truy vấn để làm việc với các dạng cơ sở dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, có thể thay
đổi truy vấn bất kỳ lúc nào và xem nhiều cách hiển thị dữ liệu khác nhau chỉ cần động tác
nhấp chuột.
Microsoft Access và khả năng kết xuất dữ liệu cho phép người sử dụng thiết kế
những biểu mẫu và báo cáo phức tạp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý, có thể vận động
dữ liệu và kết hợp các biểu mẫu va báo cáo trong một tài liệu và trình bày kết quả theo
dạng thức chuyên nghiệp.
Microsoft Access là một công cụ đầy năng lực để nâng cao hiệu suất công việc.
Bằng cách dùng các Wizard của MS Access và các lệnh có sẵn (macro) ta có thể dễ dàng
tự động hóa công việc mà không cần lập trình. Đối với những nhu cầu quản lý cao,
Access đưa ra ngôn ngữ lập trình Access Basic (Visual Basic For application) một ngôn
ngữ lập trình mạnh trên CSDL.
2. KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI ACCESS
2.1. Khởi động ACCESS
Chọn nút Start trên thanh Task bar
Chọn Programs
Chọn Microsoft ACCESS

Khung hội thoại Microsoft ACCESS gồm:

Giáo trình CSDL ACCESS
Create a New Database Using

: Tạo CSDL ứng dụng mới.

Blank Database

: Tạo CSDL trống.

Database Wizard

: Tạo với sự trợ giúp

của Wizard.
Open an Existing Database : Mở một CSDL có sẵn.
2.2. Thoát khỏi ACCESS
Chọn File/Exit hoặc nhấn tổ hợp phím ALT+F4
3. CÁC THAO TÁC TRÊN TẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS
3.1. Tạo một tập tin CSDL
Thực hiện các thao tác sau:
Chọn File/New hoặc chọn biểu tượng
New trên thanh công cụ
Chọn Database, chọn OK
Trong mục Save in: Chọn thư mục cần chứa tên tập tin.
File name: Chọn tên tập tin cần tạo
(Phần mở rộng mặc định là MDB)
3.2. Mở một CSDL đã tồn tại trên đĩa
Chọn File/Open database (Hoặc click biểu tượng Open)
Trong mục Look in : Chọn thư mục cần chứa
tên tập tin cần mở.
File name: Chọn tên tập tin cần mở.
Chọn Open
3.3. Đóng một CSDL
Chọn File/Close hoặc ALT+F4
3.4. Các thành phần cơ bản của một tập tin CSDL ACCESS
Một tập tin CSDL ACCESS gồm có 6 thành phần cơ bản sau
Bảng (Tables)

: Là nơi chứa dữ liệu

Truy vấn (Queries) : T...
Giáo trình CSDL ACCESS
Chương 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS
1. GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS
Microsoft Access một Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu (QTCSDL) tương tác người
sử dụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ
hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổ chức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin.
Microsoft Access cho ta các khả năng thao tác dữ liệu, khả ng liên kết công
cụ truy vấn mạnh mẽ giúp quá trình tìm kiếm thông tin nhanh. Người sử dụng thể chỉ
dùng một truy vấn để làm việc với các dạng cơ sở dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, có thể thay
đổi truy vấn bất kỳ lúc nào xem nhiều cách hiển thị dữ liệu khác nhau chỉ cần động tác
nhấp chuột.
Microsoft Access khả năng kết xuất dữ liệu cho phép người sử dụng thiết kế
những biểu mẫu và báo cáo phức tạp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý, có thể vận động
dữ liệu kết hợp các biểu mẫu va báo cáo trong một tài liệu trình bày kết quả theo
dạng thức chuyên nghiệp.
Microsoft Access một công cụ đầy năng lực để nâng cao hiệu suất công việc.
Bằng cách dùng các Wizard của MS Access các lệnh sẵn (macro) ta thể dễ dàng
tự động hóa công việc không cần lập trình. Đối với những nhu cầu quản cao,
Access đưa ra ngôn ngữ lập trình Access Basic (Visual Basic For application) một ngôn
ngữ lập trình mạnh trên CSDL.
2. KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI ACCESS
2.1. Khởi động ACCESS
Chọn nút Start trên thanh Task bar
Chọn Programs
Chọn Microsoft ACCESS
Khung hội thoại Microsoft ACCESS gồm:
Giáo trình CSDL ACCESS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình CSDL ACCESS - Người đăng: Vo Van Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Giáo trình CSDL ACCESS 9 10 927