Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình dạy nghề tin học THCS

Được đăng lên bởi Khanh Le
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO TRÌNH NGHỀ TIN HỌC

Trường THCS Ngô Quyền

CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
BÀI 1: THÔNG TIN VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN
I- Tin học là gì?
Tin học là khoa học nghiên cứu cách xử lý và lưu trữ thông tin một cách tự động bằng
máy tính điện tử.
Bộ môn tin học gắn liền với sự phát triển của máy tính, ngày càng trở thành một môn học trợ giúp
đắc lực cho các ngành trong đời sống và của xã hội loài người.
II- Cấu trúc của máy tính:
Máy vi tính gồm 2 phần: Phần cứng và Phần mềm.
* Phần cứng: Là các thiết bị do những nhà sản xuất chế tạo ra.
Gồm các bộ phận cơ bản sau:
- Nhập (Input)
- Lưu trữ (Save)
- Vận hành
- Điều kiện
- Xuất (Output)
* Phần mềm: Là toàn bộ những chương trình điều kiển hoạt động của máy tính.
1. Phần cứng (Hardware): gồm 3 bộ phận chính: Bộ nhập, bộ xử lý, Bộ xuất.
BỘ NHẬP
BỘ XỬ LÝ
BỘ XUẤT
- Bàn phím (keyboard)
CPU, (CU, ALU)
- Màn hình (Monitor)
- Đĩa từ (Disk)
- Bộ nhớ: RAM, ROM
- Máy in (Printer)
- Chuột (Mouse)
- Đĩa từ (Disk)
- Máy quét ảnh (Scanner)

Bộ nhập

Bộ xuất

Bộ xử lý
Bộ điều khiển

- Dòng dữ liệu
-Dòng điều khiển

Bộ logic, số học
- CPU (Central processing Unit):
Bộ xử lý trung tâm.
- CU (Central Unit):
Bộ điều khiển.
- ALU (arithmetic Logical Unit):
Bộ làm tính.
* Bộ nhớ (Memory): gồm Bộ nhớ trong và Bộ nhớ ngoài
DRA
- Bộ nhớ trong: ROM và RAM

RAM

SRAM

Bộ nhớ bán dẫn

Mask ROM
ROM
- Trang 1 -

GIÁO TRÌNH NGHỀ TIN HỌC

Trường THCS Ngô Quyền

+ ROM (Read Only Memory): Là bộ nhớ đã được các nhà sản xuất chế tạo ra và cài đặt sẵn thông
tin trong đó nhằm điều khiển các thiết bị khi khởi động máy. ROM chỉ cho phép đọc thông tin
và không ghi hoặc sửa chữa thông tin được. Thông tin trong ROM vẫn tồn tại khi tắt máy hoặc bị
mất điện.
+ RAM (random Access Memory): Là nơi chứa thông tin và các chương trình đang xử lý. Ta có
thể đọc thông tin và ghi chép thông tin vào trong RAM. Thông tin trong RAM sẽ bị mất khi tắt máy
hoặc bị mất điện đột ngột.
- Bộ ngớ ngoài:
Lưu lượng của Bộ nhớ trong nhỏ và thông tin dễ bị mất khi tắt máy hoặc mất điện đột
ngột. Để lưu trữ thông tin được nhiều hơn và đảm bảo an toàn hơn, ta phải dùng Bộ nhớ
ngoài: đó là đĩa từ:
- Đĩa cứng: C
- Đĩa mềm: A, B, F, G, H, …
- Đĩa quang: CD, DVD, VCD, USB, …
Tuy nhiên, việc truy xuất thông tin trong Bộ nhớ ngoài chậm.
2. Phần cứng (Software):
a). Phần mềm cơ bản:
Là các chương trình bắt buột phải có và thường được cài đặt sẵn vào ổ đĩa cứng.
- Hệ điều hành (Operating System): Là tập hợp các chương trình hệ thống dùng để điều
khiển các hoạt động của má...
Bộ nhập
Bộ xử lý
Bộ xuất
Bộ điều khiển
Bộ logic, số học
- Dòng dữ liệu
-Dòng điều khiển
GIÁO TRÌNH NGH TIN HỌC
Trường THCS Ngô Quyền
CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
BÀI 1: THÔNG TIN VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN
I- Tin học là gì?
Tin học là khoa học nghiên cứu cách x lưu trữ thông tin một ch tự động bằng
máy tính điện tử.
Bn tin hc gn lin vi sự phát trin ca máy tính, ngày càng tr thành mt n hc trợ giúp
đắc lực cho các ngành trong đi sng ca xã hi loài ngưi.
II- Cấu trúc của máy tính:
Máy vi tính gồm 2 phần: Phần cứng và Phần mềm.
* Phần cứng: Là các thiết bị do những nhà sản xuất chế tạo ra.
Gồm các bộ phận cơ bản sau:
- Nhập (Input)
- Lưu trữ (Save)
- Vận hành
- Điều kiện
- Xuất (Output)
* Phn mm: Là toàn b nhng chương tnh điều kin hot đng của máy tính.
1. Phn cng (Hardware): gm 3 b phận cnh: Bộ nhp, bx lý, B xut.
BỘ NHẬP BỘ XỬ LÝ BỘ XUẤT
- Bàn phím (keyboard) CPU, (CU, ALU) - Màn hình (Monitor)
- Đĩa từ (Disk) - Bộ nhớ: RAM, ROM - Máy in (Printer)
- Chuột (Mouse) - - Đĩa từ (Disk)
- Máy quét ảnh (Scanner)
- CPU (Central processing Unit): Bộ xử lý trung tâm.
- CU (Central Unit): Bộ điều khiển.
- ALU (arithmetic Logical Unit): Bộ làm tính.
* Bộ nhớ (Memory): gồm Bộ nhớ trongBộ nhớ ngoài
- Bộ nhớ trong: ROM và RAM
- Trang 1 -
Bộ nhớ bán dẫn
RAM
ROM
DRA
Mask ROM
SRAM
giáo trình dạy nghề tin học THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình dạy nghề tin học THCS - Người đăng: Khanh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
giáo trình dạy nghề tin học THCS 9 10 203