Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình hệ điều hành

Được đăng lên bởi Táo Ngố
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 2013 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình Hệ Điều Hành

GV: Đoàn Duy Bình

Chương 1 : GIỚI THIỆU CHUNG
Nội dung của chương 1
1.1 Khái niệm về hệ điều hành(HĐH)
1.2 Sự phát triển của HĐH
1.1 Khái niệm hệ điều hành
1.1.1 Tài nguyên hệ thống và đánh giá
Tài nguyên của một trung tâm máy tính được tổng hợp từ ba thành tố, đó là:
- Tài nguyên về phần cứng
- Tài nguyên về phần mền
- Tài nguyên về nguồn nhân lực
Tài nguyên về phần cứng gồm số lượng và chủng loại máy tính, hệ thống thiết bị
ngoại vị, khả năng liên kết nội bộ và liên kết với môi trường ngoài… luôn là
những yếu tố được quan tâm sớm nhất và là thành tố dễ nhận biết nhất về sức
mạnh của trung tâm máy tính đó.
Tài nguyên về phần mềm cũng được chú ý thông qua các thông tin
về hệ điều hành được sử dụng, về các phần mềm ứng dụng đã có tại cơ sở tính
toán đó.
Tài nguyên về nguồn nhân lực cũng được chú ý, tuy rằng trong
một số trường hợp, thành tố này lại khó nhận biết và khó đánh giá hơn so với hai
loại tài nguyên đã nói ở trên.
a. Phần cứng. Đánh giá tài nguyên phần cứng
Theo cách tiếp cận của hệ điều hành, các tài nguyên điển hình thuộc
phần cứng bao gồm:
+ Thiết bị xử lý trung tâm (CPU),
+ Bộ nhớ trong
+ Hệ thống vào- ra ( kênh, thiết bị, điều khiển thiết bị vào ra
và thiết bị vào - ra, bộ nhớ ngoài v.v..).
Trong các thiết bị nói trên, đáng chú ý nhất phải kể đến là CPU và
bộ nhớ trong.
Thiết bị xử lý trung tâm (Central Processing Unit - viết tắt là CPU).
Trước hết chúng ta xem xét về các đặc trưng liên quan đến CPU.
Việc đánh giá tài nguyên CPU về cơ bản cũng dựa trên các đặc trưng này:
+ Tốc độ xử lý,
+ Độ dài từ máy,
+ Phương pháp thiết kế hệ lệnh máy trong CPU.
Tốc độ xử lý là thông số thể hiện mức độ làm việc nhanh chậm của CPU dựa trên
các đơn vị biểu diễn tốc độ.

Lớp 07SPT

1

Giáo trình Hệ Điều Hành

GV: Đoàn Duy Bình

Tốc độ xử lý của CPU thường được tính theo tần số đồng hồ ( với
đơn vị MHz - triệu nhịp trong một giây) khi xem xét tần số đồng hồ nhịp
Tốc độ xử lý của CPU cũng có thể được tính bằng số lượng phép
tính cơ bản được thực hiện trong một giây ( với đơn vị là MIPS - Million
Instruction Per Second - triệu phép tính cơ bản trong một giây) khi xem xét theo
tốc độ thực hiện phép tính (phép cộng tĩnh - không dấu của một CPU thường được
coi là phép tính cơ bản của CPU đó)
Độ dài từ máy: Từ máy là lượng thông tin đồng thời mà CPU xử lý trong một
nhịp làm việc. Độ dài từ máy chính là số lượng bit nhị phân của toán hạng đối số
trong phép tính cơ bản của CPU.
Độ dài từ máy có quan hệ với tốc độ xử lý. Khi nói đến năng lực h...
Giáo trình Hệ Điều Hành GV: Đoàn Duy Bình
Chương 1 : GIỚI THIỆU CHUNG
Nội dung của chương 1
1.1 Khái niệm về hệ điều hành(HĐH)
1.2 Sự phát triển của HĐH
1.1 Khái niệm hệ điều hành
1.1.1 Tài nguyên hệ thống và đánh giá
Tài nguyên của một trung tâm máy tính được tổng hợp từ ba thành tố, đó là:
- Tài nguyên về phần cứng
- Tài nguyên về phần mền
- Tài nguyên về nguồn nhân lực
Tài nguyên về phần cứng gồm số lượng và chủng loại máy tính, hệ thống thiết bị
ngoại vị, kh năng liên kết nội bộ và liên kết với môi trường ngoài… luôn
những yếu tố được quan tâm sớm nhất thành tố dễ nhận biết nhất về sức
mạnh của trung tâm máy tính đó.
Tài nguyên về phần mềm cũng được chú ý thông qua các thông tin
về hệ điều hành được sử dụng, v các phần mềm ứng dụng đã có tại sở tính
toán đó.
Tài nguyên v nguồn nhân lực cũng được chú ý, tuy rằng trong
một số trường hợp, thành tố này lại khó nhận biết khó đánh giá hơn so với hai
loại tài nguyên đã nói ở trên.
a. Phần cứng. Đánh giá tài nguyên phần cứng
Theo cách tiếp cận của hệ điều hành, các tài nguyên điển hình thuộc
phần cứng bao gồm:
+ Thiết bị xử lý trung tâm (CPU),
+ Bộ nhớ trong
+ Hệ thống vào- ra ( kênh, thiết bị, điều khiển thiết bị vào ra
và thiết bị vào - ra, bộ nhớ ngoài v.v..).
Trong các thiết bị nói trên, đáng chú ý nhất phải kể đến CPU
bộ nhớ trong.
Thiết bị xử lý trung tâm (Central Processing Unit - viết tắt là CPU).
Trước hết chúng ta xem xét về các đặc trưng liên quan đến CPU.
Việc đánh giá tài nguyên CPU về cơ bản cũng dựa trên các đặc trưng này:
+ Tốc độ xử lý,
+ Độ dài từ máy,
+ Phương pháp thiết kế hệ lệnh máy trong CPU.
Tốc độ xử thông số thể hiện mức độ làm việc nhanh chậm của CPU dựa trên
các đơn vị biểu diễn tốc độ.
Lớp 07SPT
1
Giáo trình hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình hệ điều hành - Người đăng: Táo Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Giáo trình hệ điều hành 9 10 349