Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH

Được đăng lên bởi botuong
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 3045 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ED

U
.V

N

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN

GIÁO TRÌNH

HỆ ĐIỀU HÀNH

O

PE

N

.P

TI

T.

(OPERATING SYSTEM)

BIÊN SOẠN
NINH XUÂN HẢI - HUỲNH TRỌNG THƯA
NĂM 2008

LỜI MỞ ĐẦU

N

Hệ Điều Hành (Operating Systems) là một thành phần khơng thể thiếu trong một hệ thống máy
tính. Một máy tính mặc dù đắt tiền, cấu hình cao nhưng nếu khơng cĩ hệ điều hành thì hầu như
khơng thể sử dụng được. Hệ điều hành điều khiển mọi hoạt động của máy tính, giúp việc sử dụng
máy tính trở nên đơn giản, dễ dàng và hiệu qủa hơn rất nhiều. Do vậy mơn học “Hệ điều hành” là
mơn học quan trọng và rất cần thiết trong chương trình đào tạo chuyên nghành tin học ở hệ cao
đẳng và kỹ sư.

ED

U
.V

Giáo trình “Hệ điều hành” được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên nghành tin học ở hệ
cao đẳng và kỹ sư của Bộ giáo dục và đào tạo. Giáo trình được chia thành 6 chương, chương 1, 2,
3, 4 do giảng viên Ninh Xuân Hải biên soạn, chương 5, 6 do giảng viên Huỳnh Trọng Thưa biên
soạn. Tuy rằng chúng tơi đã cĩ nhiều cố gắng trong cơng tác biên soạn nhưng chắc chắn giáo trình
vẫn cịn nhiều thiếu sĩt, nên rất mong được bạn đọc cũng như các đồng nghiệp đĩng gĩp ý kiến để
giáo trình ngày càng hồn thiện, nhằm mục đích phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học tin học đang
ngày càng phát triển ở nước ta.

T.

Mọi sự gĩp ý hoặc thắc mắc xin gởi về địa chỉ Email: hainx@ptithcm.edu.vn
htthua@ptithcm.edu.vn.

hoặc

GV. biên soạn

Ninh Xuân Hải - Huỳnh Trọng Thưa

O

PE

N

.P

TI

Ngày 21 Tháng 11 Năm 2008

2

CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH
Chương “GIỚI THIỆU VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH ” sẽ giới thiệu và giải thích các vấn đề sau:
1.1 Hệ điều hành là gì, các khái niệm của hệ điều hành.
1.2 Lịch sử phát triển của hệ điều hành
1.3 Các loại hệ điều hành
1.4 Các dịch vụ của hệ điều hành.

N

1.5 Cấu trúc của hệ điều hành

U
.V

1.6 Nguyên lý thiết kế hệ điều hành

1.1 CÁC KHÁI NIỆM
1.1.1 Hệ điều hành là gì?

ED

Hệ điều hành (operating systems) là chương trình đĩng vai trị trung gian giữa người sử
dụng và phần cứng của máy tính. Hệ điều hành che dấu sự phức tạp, đa dạng của phần cứng,
giúp việc sử dụng máy tính trở nên đơn giản, hiệu quả. Nhiệm vụ của hệ điều hành là quản lý tài
nguyên của máy tính, thực thi các chương trình ứng dụng, hỗ trợ các chức năng mạng, vv …

T.

1.1.2 Các thành phần của một hệ thống máy tính

Một hệ thống máy tính được chia thành 4 thành phần sau: phần cứng, hệ điều hành,
chương trình ứng dụng/chương trình hệ thống, người s...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH - Người đăng: botuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH 9 10 147