Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (SQL Server 2008)

Được đăng lên bởi hoangminhtuan2212
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

GIÁO TRÌNH

Mô đun:
Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao
NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 120/QĐ-TCDN ngày 25/02/2013 của Tổng
cục trưởng Tổng cục dạy nghề)

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN:
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể
được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và
tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MÃ TÀI LIỆU: MĐ30

3
LỜI GIỚI THIỆU

Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL) và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
là một trong những nền tảng kỹ thuật quan trọng trong công nghiệp máy tính.
Cho đến nay, có thể nói rằng SQL đã được xem là ngôn ngữ chuẩn trong cơ sở
dữ liệu. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thương mại hiện có như Oracle,
SQL Server, Informix, DB2,... đều chọn SQL làm ngôn ngữ cho sản phẩm của
mình
So với chuẩn SQL do ANSI/ISO đề xuất, bản thân các hệ quản trị cơ sở
dữ liệu quan hệ thương mại lại có thể có một số thay đổi nào đó; Điều này đôi
khi dẫn đến sự khác biệt, mặc dù không đáng kể, giữa SQL chuẩn và SQL được
sử dụng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể. Trong giáo trình này, chúng
tôi chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server của hãng Microsoft để sử dụng
cho các ví dụ minh hoạ cũng như lời giải của các bài tập.

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2013
Tham gia biên soạn
1. Chủ biên Th.S Trương Văn Hòa
2. Đặng Quý Linh

MỤC LỤC
BÀI 1 TỔNG QUAN...........................................................................................9
Giới thiệu.................................................................................................................. 9
1.1 SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ............................................................9
1.2 Vai trò của SQL............................................................................................... 10
1.3 Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ................................................................11
1.3.1 Mô hình dữ liệu quan hệ...........................................................................11
1.3.2 Bảng (Table)..............................................................................................11
1.3.3 Khoá của bảng...........................................................................................12
1.3.4 Mối quan hệ và khoá ngoài................................................................
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
GIÁO TRÌNH
Mô đun:
Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao
NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 120/QĐ-TCDN ngày 25/02/2013 của Tổng
cục trưởng Tổng cục dạy nghề)
Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (SQL Server 2008) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (SQL Server 2008) - Người đăng: hoangminhtuan2212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (SQL Server 2008) 9 10 781