Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P3)

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3863 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

AI_Dome, AI_Dish, AI_Mash, AI_Pyramid, AI_Sphere, AI_Torus, AI_Wedge (AI
có nghĩa là AutoCAD Index). Khi tạo các mặt 3D cơ sở cần chú ý đến vị trí các điểm.
Lệnh 3D được viết bằng ngôn ngữ Autolips, do đó ta không sử dụng được lệnh
“CAL để nhập tọa độ điểm.
Command: 3d 
Enter an option[Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: (Ta có
thể tạo các mô hình mặt theo dòng nhắc này).
3.4.1. Mặt hộp chữ nhật Box (lệnh AI_Box)
Sử dụng lệnh Box của lệnh 3D hoặc lệnh AI_Box để tạo các mặt hình hộp chữ
nhật (hình 3.6).

Hình 3.6. Mặt hộp chữ nhật
Command: 3d 
Enter an option
[Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: B
Specify corner point of box: (Chọn điểm góc trái phía dưới của hộp).
Specify length of box: (Nhập chiều dài hộp theo trục X).
Specify width of box or [Cube]: (Nhập chiều rộng hộp theo trục Y).
Specify height of box: (Nhập chiều cao hộp theo trục Z).
Specify rotation angle of box about the Z axis or [Reference]: (Nhập góc quay quanh
trục song song với trục Z và đi qua điểm corner point of box.
3.4.2. Mặt hình nêm Wedge (lệnh AI_Wedge)
Sử dụng lệnh Wedge của lệnh 3D hoặc lệnh AI_Wedge dùng để tạo mặt hình nêm
(hình 3.7).

- 30 -

Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

Hình 3.7. Mặt hình nêm
Command: 3d 
Enter an option
[Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: W 
Specify corner point of wedge: (Chọn điểm gốc phía trái bên dưới hình nêm).
Specify length of wedge: (Nhập chiều dài hộp theo trục X).
Specify width of wedge: (Nhập chiều rộng hộp theo trục Y).
Specify height of wedge: (Nhập chiều cao hộp theo trục Z).
Specify rotation angle of wedge about the Z axis: (Nhập góc quay quanh trục song song
với trục Z và đi qua điểm corner point of wedge.
3.4.3. Hình đa diện Pyramid (lệnh AI_Pyramid)
Sử dụng lệnh Pyramid của lệnh 3D hoặc lệnh AI_Pyramid để tạo hình đa diện (hình
3.8).
Command: 3d 
Enter an option
[Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: P 
Specify first corner point for base of pyramid: (Điểm thứ nhất B1 của đáy).
Specify second corner point for base of pyramid: (Điểm thứ hai B2 của đáy).
Specify third corner point for base of pyramid: (Điểm thứ ba B3 của đáy).
Specify fourth corner point for base of pyramid or [Tetrahedron]: (Cho điểm thứ tư B4
để tạo đáy đa giác là mặt phẳng tứ giác, nếu nhập T thì đáy là mặt phẳng tam giác).
Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: (Tọa độ đỉnh P của đa diện – hình 3.8c,
R (Ridge) nếu đỉnh là cạnh ...
Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD
- 30 -
AI_Dome, AI_Dish, AI_Mash, AI_Pyramid, AI_Sphere, AI_Torus, AI_Wedge (AI
nghĩa là AutoCAD Index). Khi tạo các mt 3D cơ sở cần chú ý đến vị t các điểm.
Lệnh 3D được viết bằng ngôn ngữ Autolips, do đó ta không sử dụng được lệnh
“CAL để nhập tọa độ điểm.
Command: 3d
Enter an option[Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: (Ta
thtạo các mô nh mặt theo dòng nhắc này).
3.4.1. Mặt hộp chữ nhật Box (lệnh AI_Box)
Sử dụng lệnh Box của lệnh 3D hoặc lệnh AI_Box để tạo các mặt hình hộp chữ
nhật (hình 3.6).
Hình 3.6. Mt hộp chữ nhật
Command: 3d
Enter an option
[Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: B
Specify corner point of box: (Chọn điểm góc trái phía dưới của hộp).
Specify length of box: (Nhập chiều dài hộp theo trc X).
Specify width of box or [Cube]: (Nhập chiều rộng hộp theo trục Y).
Specify height of box: (Nhập chiều cao hộp theo trục Z).
Specify rotation angle of box about the Z axis or [Reference]: (Nhập góc quay quanh
trục song song với trục Z và đi qua điểm corner point of box.
3.4.2. Mặt hình nêm Wedge (lệnh AI_Wedge)
Sử dụng lệnh Wedge của lệnh 3D hoặc lệnh AI_Wedge dùng để tạo mặt nh nêm
(hình 3.7).
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P3) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P3) - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P3) 9 10 377