Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 7668 lần   |   Lượt tải: 28 lần
TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN CƠ KHÍ

ĐỖ ĐỨC TRUNG

THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3D
BẰNG AUTOCAD

Thái nguyên, tháng 8 năm 2010

Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD
Chương 1
CƠ SỞ TẠO MÔ HÌNH BA CHIỀU

1.1. Lịch sử phát triển CAD
Mô hình hóa ba chiều (3D) là một lãnh vực phát triển nhanh chóng trong CAD, nó
là một cuộc cách mạng trong việc ứng dụng máy tính vào quá trình thiết kế. Các phần
mềm thiết kế 3D, được bắt đầu sử dụng vào những năm 1980, ngày càng phổ biến trong
công nghiệp.
Như phương pháp vẽ truyền thống, các bản vẽ hai chiều (2D) trong các phần mềm
CAD trình bày vật thể trong mặt phẳng XY. Do đó 2D CAD chỉ là công cụ vẽ bằng
máy tính (computer drafting tools) và sản phẩm cuối cùng là in ra giấy.
Ngược lại, các mô hình 3D không chỉ là vẽ một đối tượng mà là hình ảnh thực của
vật thể. Do đó 3D CAD là công cụ mô hình hóa bằng máy tính (computer modeling
tool).
Sự xuất hiện và phát triển của hệ thống SKETCHPAD của Ivan Sutherland
thuộc trường Đại học Kỹ thuật Massachusetts vào năm 1962 được coi là mở đầu của
CAD. Tuy nhiên đầu tiên hệ thống này chỉ thực hiện các bản vẽ hai chiều. Hệ thống
SKETCHPAD III, được phát triển sau đó bởi T.E. Johnson, cho phép biểu diễn vật
thể bởi các mô hình 3D với mức độ giới hạn do tốc độ tính của máy lúc đó còn hạn chế.
Sự phát triển của các phần mềm CAD liên quan đến sự phát triển phần cứng. Vì
giá thành của máy tính lớn vào những năm 60, 70 rất cao, do đó chỉ có Nhà nước hoặc
Công ty lớn của các nước công nghiệp phát triển mới có thể trang bị và sử dụng các
phần mềm CAD. Trong thời kỳ này các phần mềm CAD sử dụng trong công ty Hàng
không, Ô tô, Quân sự,… Tuy nhiên do số lượng tính toán khi thiết kế mô hình 3D rất
lớn và tốc độ máy còn chậm nên sự ứng dụng còn hạn chế.
Giảm giá thành và tăng tốc độ tính toán máy tính cho phép phần mềm thương mại
thiết kế mô hình 3D solid đầu tiên ra đời vào năm 1980. Phần mềm này được sử dụng
trên các máy tính lớn và các máy tính cá nhân. Cùng thời điểm này phần mềm
AutoCAD của hãng Autodesk ra đời (1982) dùng cho máy tính cá nhân. Các phần
mềm 3D đầu tiên chỉ thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Ví dụ các phần mềm của các
công ty hàng không chuyên về thiết kế kết cấu hàng không và nó không thích hợp cho
việc thiết kế các chi tiết cơ khí có kích thước nhỏ. Do đó các phần mềm 3D thương mại
đầu tiên chỉ phục vụ cho các thị trường đặc biệt. Các phần mềm thương mại 3D phát
triển hiện nay có nhiều khả năng đa dụng và có thể tạo các mô hình bất kỳ. Ngoài ra ...
TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN CƠ KHÍ
ĐỖ ĐỨC TRUNG
THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3D
BẰNG AUTOCAD
Thái nguyên, tháng 8 năm 2010
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD 9 10 285