Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH HTML VÀ THIẾT KẾ WEBSITE

Được đăng lên bởi aspire
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 2010 lần   |   Lượt tải: 23 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HÀ NỘI

GIÁO TRÌNH
HTML VÀ THIẾT KẾ WEBSITE
(Mã số giáo trình: 3CI3)

HÀ NỘI. 2005

LỜI MỞ ĐẦU
Ngôn ngữ Siêu văn bản HTML (Hyper Text Markup Language) là ngôn ngữ
biểu diễn văn bản cho phép ta đưa vào một văn bản nhiều thuộc tính cần thiết để
có thể truyền thông quảng bá trên mạng toàn cục WWW (World Wide Web). HTML
cho phép ta đưa hình ảnh đồ họa vào văn bản, thay đổi cách bày trí của văn bản,
và tạo những tài liệu siêu văn bản có khả năng đối thoại tương tác với người dùng.
HTML chủ yếu xoay quanh khái niệm “thẻ” (tag) làm nền tảng. Một ví dụ về
tag là <B>. Hầu hết các chức năng trên HTML có thẻ mở và thẻ đóng tạo thành
một cặp giới hạn một đoạn văn bản. Ví dụ <B> và </B> là thẻ “bold” nghĩa là
chữ béo. Toàn bộ đoạn văn bản giữa <B> và </B> sẽ được thể hiện dưới dạng chữ
béo (hay chữ đậm) khi văn bản đó được xem bằng một trình duyệt tương ứng. Ví dụ
<B> xin chào </B> sẽ được hiện lên là xin chào.
Để tạo một siêu văn bản, ta có thể dùng bất cứ một chương trình soạn thảo
nào (ví dụ: NC-Norton Commander, EDIT - của DOS, NotePad hay Write - của
Windows 3.x, WordPad của Win95, WinWord 2.0 hay 6.0, FoxPro, Borland C++
IDE, Borland Pascal IDE, FrontPage, TextPad, v.v…), chỉ cần nắm được các thẻ
của HTML, và khi ghi vào đĩa thì cần lưu dưới dạng file text. Tên file có đuôi mở
rộng là HTM (hoặc HTML). Song có một hạn chế là dạng văn bản khi ta soạn với
khi ta xem sau này (trên WWW) không giống nhau. Chính vì lẽ đó mà nhiều hãng
tung ra phần mềm soạn siêu văn bản What You See Is What You Get (WYSIWYGcái ta thấy cũng là cái ta có được). Hãng Microsoft cũng đã tung ra một tiện ích
được sử dụng rộng rãi. Ngoài ra, còn có nhiều tiện ích chuyển đổi từ dạng RTF (có
thể soạn bằng WinWord hay WordPad) sang HTML, hay các phiên bản sau này
của trình duyệt Web như NetScape có sẵn luôn chức năng này. Các tiện ích đó đều
giống nhau ở chỗ cho phép ta gõ trực tiếp các thẻ vào văn bản nhưng cũng có thể
dùng tổ hợp của thanh công cụ (toolbar), hộp thoại (dialog), thực đơn (menu) hay
danh sách các lựa chọn (pop-up list). Để gạch dưới đoạn văn bản trong ví dụ vừa
rồi, ta có thể gõ vào xin chào, dùng chuột chọn, rồi bấm vào nút Underline trên
thanh công cụ. Văn bản sẽ tự động được chuyển thành <U>xin chào</U> (ở đây
thì <U> và </U> là cặp mở/đóng của tag có chức năng giới hạn đoạn văn bản cần
được gạch dưới).
1

Ngày nay, do sự phát triển như thác lũ của mạng toàn cục, HTML cũng ngày
càng trở nên phức tạp và hoàn thiện hơn đ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH HTML VÀ THIẾT KẾ WEBSITE - Người đăng: aspire
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
GIÁO TRÌNH HTML VÀ THIẾT KẾ WEBSITE 9 10 988