Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kiểm thử phần mềm

Được đăng lên bởi ddp-bkdn
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 3131 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Là giáo trình giảng dạy chi tiết về các công đoạn kiểm thử 1 phần mềm
NĂM 2010
KIM TH
ĐẢM BO
CHT LƯỢNG
PHN MM
Giáo trình kiểm thử phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kiểm thử phần mềm - Người đăng: ddp-bkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
Giáo trình kiểm thử phần mềm 9 10 478