Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lắp rắp và cài đặt máy tính

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH..............................................................2
BÀI 2: THÁO & LẮP RÁP MÁY TÍNH .........................................................10
BÀI 3: CHƯƠNG TRÌNH BIOS – HỆ ĐIỀU HÀNH MSDOS ...........................12
BÀI 4: PHÂN VÙNG VÀ ĐỊNH DẠNG ĐĨA CỨNG ........................................19
BÀI 5: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN ................21
BÀI 6: CÀI ĐẶT CÁC CHƯƠNG TRÌNH THÔNG DỤNG ................................37
BÀI 7: CHẨN ĐOÁN & KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÁY TÍNH................................39
PHỤ LỤC: CHIA ĐĨA VỚI PARTITION MAGIC – SAO LƯU & PHỤC HỒI .....42

GV Biên Soạn: Lê Minh Long
Phiên bản 1.0 – Tháng 03/2007

1/46

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH
› Mục Tiêu:
-

Hiểu được nguyên tắc hoạt động của máy tính.

-

Hiểu được khái niệm & nhận dạng các thiết bị phần cứng.

I/ Nguyên Tắc Hoạt Động Của Máy Tính.

Khối
Nhập / Xuất

Khối
Xử Lý

Khối
Bộ Nhớ

Trong đó, các mũi tên đại diện cho đường đi của việc trao đổi thông tin giữa người sử
dụng với máy tính.
1. Khối Nhập Xuất.
Bao gồm các thiết bị phục vụ cho việc nhập dữ liệu và xuất dữ liệu.
- Thiết bị nhập dữ liệu (Input Device): bàn phím (Keyboard), chuột (Mouse),
máy quét (Scanner)…
- Thiết bị xuất dữ liệu (Output Device): màn hình (Monitor), máy in (Printer),
máy cắt decal…
- Bên cạnh đó còn có một số thiết bị khác phục vụ cho việc truyền tin giữa
máy tính với bên ngoài ở các vị trí địa lý khác nhau như: thiết bị quay số
(Modem Fax), card mạng (NIC), dây cáp các loại (Cable System).
2. Khối Xử Lý.
- Bao gồm bộ vi xử lý (CPU) thực hiện các chức năng của máy tính và các thiết bị
hỗ trợ tính toán khác phục vụ cho việc trao đổi thông tin trên bo mạch chính.
3. Khối Bộ Nhớ.
Là nơi lưu trữ các chương trình, dữ liệu trên máy tính và được chia làm 02 loại:
a) Bộ nhớ chính (Primary Memory):
- Bộ nhớ chỉ đọc – ROM (Read Only Memory): Là vùng lưu trữ chương trình và
các dữ liệu liên quan đến chương trình BIOS của nhà sản xuất và được lưu
trữ trên chip CMOS. Các thay đổi liên quan đến chương trình BIOS được lưu
lại nhờ bộ Pin nuôi còn gọi là Pin CMOS.
+ BIOS (Basic Input/Output System): Là chương trình của nhà sản xuất bo
mạch chính (Mainboard) dùng để cấu hình các thiết bị gắn trên Mainboard.
+ Chip CMOS (Complementary Metal-Oxid Semiconductor): Dùng để lưu trữ
cấu hình chi tiết của hệ thống , các thông số này được máy tính giữ lại ngay
cả khi tắt máy và chỉ mất đi khi Pin CMOS đã hết hoặc hư hỏng.

GV Biên Soạn: Lê Minh Long
Phiên bản 1....
GV Biên Son: Lê Minh Long 1/46
Phiên bn 1.0 – Tháng 03/2007
MC LC
BÀI 1: TNG QUAN V MÁY TÍNH..............................................................2
BÀI 2: THÁO & LP RÁP MÁY TÍNH .........................................................10
BÀI 3: CHƯƠNG TRÌNH BIOS – H ĐIU HÀNH MSDOS ...........................12
BÀI 4: PHÂN VÙNG VÀ ĐỊNH DNG ĐĨA CNG ........................................19
BÀI 5: CÀI ĐẶT H ĐIU HÀNH VÀ CÁC THÀNH PHN CƠ BN ................21
BÀI 6: CÀI ĐẶT CÁC CHƯƠNG TRÌNH THÔNG DNG ................................37
BÀI 7: CHN ĐOÁN & KHC PHC S C MÁY TÍNH................................39
PH LC: CHIA ĐĨA VI PARTITION MAGIC – SAO LƯU & PHC HI .....42
Giáo trình lắp rắp và cài đặt máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lắp rắp và cài đặt máy tính - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình lắp rắp và cài đặt máy tính 9 10 713