Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình lập trình C

Được đăng lên bởi nhanchiso1994-gmail-com
Số trang: 194 trang   |   Lượt xem: 5136 lần   |   Lượt tải: 49 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C++

LÊ PHÚ HIẾU
Biên soạn 
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C++
DÙNG CHO SINH VIÊN
THUỘC KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT
KHÔNG CHUYÊN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tác giả Lê Phú Hiếu

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2

LỜI NÓI ĐẦU

C++ hiện là ngôn ngữ lập trình (NNLT) được ưa chuộng và
sử dụng rộng rãi do tính năng mạnh mẽ, đa dụng của nó.
Đây là NNLT được nhiều trường đại học và cao đẳng trong
và ngoài nước sử dụng để giảng dạy lập trình ban đầu cho
sinh viên.
Giáo trình “Lập trình C++” này được viết nhằm phục vụ cho
đối tượng là sinh viên các hệ Cao đẳng và Đại học thuộc
khối ngành Kỹ thuật (Không chuyên về Công nghệ Thông
Tin). Mục tiêu của giáo trình nhằm cung cấp kiến thức cơ
bản về ngôn ngữ lập trình C++, đủ để giải quyết những bài
toán lập trình trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: tính toán,
kỹ thuật, sinh học, quản lý, …
Với số lượng trang khiêm tốn, giáo trình này giới hạn,
không đề cập đến cách tiếp cận lập trình hướng đối tượng
mà chỉ nhấn mạnh đến kiểu lập trình truyền thống, lập trình
đơn thể (module), theo tiếp cận hướng cấu trúc. Kiểu lập
trình truyền thống là quan trọng và theo ý kiến cá nhân là
bắt buộc phải giảng dạy cho người mới bắt đầu học lập trình
trước khi chuyển sang học lập trình theo tiếp cận hướng đối
tượng.
Giáo trình được tổ chức thành 8 chương, cuối mỗi chương
đều có câu hỏi và bài tập để cũng cố kiến thức phần lý
thuyết. Phần lý thuyết được trình bày cô đọng, tập trung vào
những kiến cốt lõi, cần thiết để áp dụng trong viết mã
3

chương trình. Phần giải bài tập sẽ được thực hiện trong tài
liệu khác. Các chương trình ví dụ minh họa trong tài liệu đã
được thử nghiệm và chạy tốt trong môi trường Visual C++
6.0.
Giáo trình này có thể được dùng làm tài liệu cho sinh viên
tự học. Giảng viên cũng có thể sử dụng để tham khảo trong
giảng dạy môn lập trình.
Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi thiếu
sót, rất mong nhận được sự nhận xét, phê bình của đồng
nghiệp và bạn đọc để tài liệu được hoàn thiện hơn.
Tác giả

4

Mục lục
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________________________________ 1 
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH _____ 13 
1.  Thuật toán (Algorithm) ________________________________ 13 
1.1.  Khái niệm ________________________________________ 13 
1.2.  Các đặc trưng của thuật toán __________________________ 13 
1.3.  Các công cụ biểu diễn thuật toán _______________________ 14 
2.  Ngôn ngữ lập trình (NNLT)_____________________________ 15 
3.  Chương trình (máy t...
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
M
M
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
M
M
LÊ PHÚ HIU
Biên son
GIÁO TRÌNH L
P TRÌNH C++
giáo trình lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình lập trình C - Người đăng: nhanchiso1994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
194 Vietnamese
giáo trình lập trình C 9 10 592