Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lập trình trực quan

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 252 trang   |   Lượt xem: 2744 lần   |   Lượt tải: 7 lần
"Don't study, don't know - Studying you will know!"
NGUYEN TRUNG HOA

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN
Tài liệu tham khảo

PHẦN I
MICROSOFT ACCESS

iii

iv

Lập trình trực quan

BÀI 1. MỞ ĐẦU
Lịch sử phát triển của Tin học luôn gắn liền với việc tìm kiếm các phương pháp lập trình để
giúp cho người sử dụng triển khai các ứng dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.
Như chúng ta đã biết, mỗi loại máy tính chỉ có thể hiểu và thực hiện được các lệnh cũng
như chương trình theo một loại ngôn ngữ dành riêng được gọi là ngôn ngữ máy. Tuy nhiên,
nếu triển khai các ứng dụng trong thực tế mà phải viết chương trình trực tiếp bằng ngôn ngữ
máy thì sẽ rất phức tạp, đòi hỏi thời gian và công sức rất lớn, nhiều khi không thể thực hiện
được. Vì vậy, người ta tìm cách xây dựng một ngôn ngữ lập trình riêng gần với các ngôn ngữ
tự nhiên, thuận lợi cho việc triển khai các ứng dụng. Khi thực hiện các chương trình bằng
ngôn ngữ này phải qua một bước dịch chương trình đó sang ngôn ngữ máy để nó có thể thực
hiện. Từ trước đến nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình được ra đời và phục vụ đắc lực cho
việc khai các ứng dụng trên máy tính.
Trong giai đoạn đầu, các ngôn ngữ lập trình tuy dễ sử dụng hơn ngôn ngữ máy nhưng rất
khó với các lập trình viên vì đặc điểm chưa đủ mạnh để dễ dàng triển khai các thuật toán.
Chương trình chưa có tính cấu trúc chặt chẽ về mặt dữ liệu cũng như tổ chức chương trình. Vì
vậy, việc triển khai các ứng dụng trong thực tế bằng các ngôn ngữ lập trình này là rất khó
khăn.
Giai đoạn 2 là thời kỳ của các ngôn ngữ lập trình có cấu trúc. Các ngôn ngữ lập trình này có
đặc điểm là có tính cấu trúc chặt chẽ về mặt dữ liệu và tổ chức chương trình. Một loạt các
ngôn ngữ lập trình có cấu trúc ra đời và dược sử dụng rộng rãi như : PASCAL, C, PROLOG...
Giai đoạn 3 là thời kỳ của lập trình hướng đối tượng và phương pháp lập trình có bước biến
đổi mạnh. Trong các ngôn ngữ lập trình có cấu trúc thì một ứng dụng bao gồm hai thành phần
riêng là dữ liệu và chương trình. Tuy chúng có quan hệ chặt chẽ nhưng là hai đối tượng riêng
biệt. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng thì mỗi một đối tượng lập trình sẽ bao hàm
cả dữ liệu và phương thức hành động trên dữ liệu đó. Vì vậy, việc lập trình sẽ đơn giản và
mang tính kế thừa cao, tiết kiệm được thời gian lập trình.
Tuy nhiên, với các phương pháp lập trình trên đều đòi hỏi lập trình viên phải nhớ rất nhiều
câu lệnh với mỗi lệnh có một cú pháp và tác dụng riêng, khi viết chương trình phải tự lắp nối
các lệnh để ...
"Don't study, don't know - Studying you will know!"
NGUYEN TRUNG HOA
Giáo trình lập trình trực quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lập trình trực quan - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
252 Vietnamese
Giáo trình lập trình trực quan 9 10 167