Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mạng máy tính

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH

MẠNG MÁY TÍNH

Hà nội 11-2000

1

Chương 1

Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính
Vào giữa những năm 50 khi những thế hệ máy tính đầu tiên được đưa vào hoạt động
thực tế với những bóng đèn điện tử thì chúng có kích thước rất cồng kềnh và tốn nhiều
năng lượng. Hồi đó việc nhập dữ liệu vào các máy tính được thông qua các tấm bìa mà
người viết chương trình đã đục lỗ sẵn. Mỗi tấm bìa tương đương với một dòng lệnh
mà mỗi một cột của nó có chứa tất cả các ký tự cần thiết mà người viết chương trình
phải đục lỗ vào ký tự mình lựa chọn. Các tấm bìa được đưa vào một "thiết bị" gọi là
thiết bị đọc bìa mà qua đó các thông tin được đưa vào máy tính (hay còn gọi là trung tâm
xử lý) và sau khi tính toán kết quả sẽ được đưa ra máy in. Như vậy các thiết bị đọc bìa
và máy in được thể hiện như các thiết bị vào ra (I/O) đối với máy tính. Sau một thời
gian các thế hệ máy mới được đưa vào hoạt động trong đó một máy tính trung tâm có
thể được nối với nhiều thiết bị vào ra (I/O) mà qua đó nó có thể thực hiện liên tục hết
chương trình này đến chương trình khác.
Cùng với sự phát triển của những ứng dụng trên máy tính các phương pháp nâng cao
khả năng giao tiếp với máy tính trung tâm cũng đã được đầu tư nghiên cứu rất nhiều.
Vào giữa những năm 60 một số nhà chế tạo máy tính đã nghiên cứu thành công những
thiết bị truy cập từ xa tới máy tính của họ. Một trong những phương pháp thâm nhập từ
xa được thực hiện bằng việc cài đặt một thiết bị đầu cuối ở một vị trí cách xa trung tâm
tính toán, thiết bị đầu cuối này được liên kết với trung tâm bằng việc sử dụng đường
dây điện thoại và với hai thiết bị xử lý tín hiệu (thường gọi là Modem) gắn ở hai đầu và
tín hiệu được truyền thay vì trực tiếp thì thông qua dây điện thoại.

Hình 1.1. Mô hình truyền dữ liệu từ xa đầu tiên
Những dạng đầu tiên của thiết bị đầu cuối bao gồm máy đọc bìa, máy in, thiết bị xử lý
tín hiệu, các thiết bị cảm nhận. Việc liên kết từ xa đó có thể thực hiên thông qua những
vùng khác nhau và đó là những dạng đầu tiên của hệ thống mạng.
Trong lúc đưa ra giới thiệu những thiết bị đầu cuối từ xa, các nhà khoa học đã triển khai
một loạt những thiết bị điều khiển, những thiết bị đầu cuối đặc biệt cho phép người sử
dụng nâng cao được khả năng tương tác với máy tính. Một trong những sản phẩm quan
trọng đó là hệ thống thiết bị đầu cuối 3270 của IBM. Hệ thống đó bao gồm các màn
hình, các hệ thống điều khiển, các thiết bị truyền thông được liên kết với các trung tâm
tính toán. Hệ thống 3270 được giới thiệu vào nă...
GIÁO TRÌNH
GIÁO TRÌNH
M NG MÁY TÍNH
M NG MÁY TÍNH
Hà n i 11-2000
1
Giáo trình mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mạng máy tính - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình mạng máy tính 9 10 912